Jsme tady pro lidi…

Realizujeme projekt DIGI-IMPACT

Na začátku září jsme zahájili realizaci projektu DIGI-IMPACT – Transformace organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti digitalizace.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. vznikla před 23 lety. Jednou ze stěžejních oblastí naší činnosti je snaha o komplexní podporu rodin a komunit, což zahrnuje multioborovou spolupráci, vícezdrojové financování a poskytování kvalitních služeb napříč resorty. Vzhledem k dosavadnímu členění finančních zdrojů a postavení naší organizace v systému péče jsme se dosud systematicky nevěnovali oblastem souvisejícím s posilováním kapacit organizace. Od roku 2021 se věnujeme oblasti posílení kapacit organizace. Nedílnou součástí probíhající vnitřní transformace organizace je podpora digitalizace a s ní i přechod do nového pracovního prostředí. Účelem těchto změn je zvýšení efektivity práce pracovníků organizace a zkvalitnění poskytovaných služeb a komunikace uvnitř organizace mezi pracovníky i směrem ven.

Projekt “DIGI IMPACT“ je odpovědí na aktuální potřeby naší organizace a je zaměřen na posílení naší činnosti v oblasti digitalizace a efektivity práce. Projekt realizujeme od 1. září letošního roku do konce dubna 2024. Aktivity projektu jsou postaveny na několika pilířích:

Aktivity projektu

  1. Zakoupení softwaru
  2. Školení pracovníků
  3. Evaluace – vyhodnocení efektivity dopadu projektu
Skip to content