Jsme tady pro lidi…

S Nadací J&T podporujeme děti v náhradní rodinné péči

K 31. 5. 2023 byl ukončen na Jesenicku a Javornicku projekt s názvem “Podpora dětí v NRP III”, který byl realizován od 1. 9. 2022.

Součástí projektu byla realizace těchto aktivit:
1) Víkendový pobyt pro náhradní rodiny – Pobyt proběhl v termínu 26. – 28. 5. 2023 na Hotelu Stará pošta ve Filipovicích. Celkem se pobytu zúčastnilo 27 pěstounů s celkem 36 dětmi. Během pobytového programu pěstouni byli proškoleni v tématech komunikace s dítětem, vývojové potřeby dětí, drogová situace současnosti a krize v rodině externími lektory. Děti byly část programu hlídané animátorským týmem, část spolupracovala na tématech se svou rodinou.

2) Podpora školní úspěšnosti dětí – celkem v aktivitě bylo doučováno 21 dětí.  Z celkového počtu navštěvovalo 1. stupeň ZŠ 7 dětí, 2. stupeň 13 dětí a SŠ 1 dítě. Celkem doučovalo děti 6 tutorů z řad studentů SŠ a VŠ. Doučování probíhalo po domluvě v domácnostech rodin, online formou či v prostorách doprovodné organizace v místnosti k tomu uzpůsobené. 

3) Podpora dětí při akcích ve volném čase – během realizace projektu byl pro děti připraven 1x měsíčně klubík pro děti, vedený odborným pracovníkem v prostorách doprovodné organizace. Klubíku se zúčastnilo celkem 15 dětí. Pro děti jsme realizovali 3x jednodenní výlet: 8. 10. 2022 Pomsta čertovi (17 dětí), 26. 11. Po stopách léčivých pramenů (16 dětí), 6. 4. 2023 Veselá velikonoční cesta (11 dětí).  Celkem se tedy zúčastnilo 49 dětí.

4) Podpora dětí v běžných kroužcích – celkem bylo podpořeno 10 dětí v aktivním trávení volného času, z toho 2 proplacením zakoupených sportovních pomůcek a 8 dětí finanční podporou v běžných kroužcích (judo, fotbal, výtvarný kroužek, rukodělný kroužek, taneční kroužek).

Děkujeme Nadace J&T za projevenou důvěru a věříme v další spolupráci.

Skip to content