Jsme tady pro lidi…

Spolupráce s ING Bank Fondem Terezy Maxové dětem pokračuje

Realizujeme projekt na podporu dětí umístěných v náhradní rodinné péči, který finančně podpořil ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem částkou 26.000,- Kč. Projekt probíhá od listopadu roku 2023 do konce června 2024. Projekt je cílen na oblast Bruntálska, Krnovska a Jesenicka. Posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Prostřednictvím ING Bank Fondu podporuje nadace rozvoj talentu a vzdělávání dětí, které žijí v dětských domovech nebo v náhradní rodinné péči.

Hlavním cílem projektu je podpora dětí v náhradní rodinné péči tak, aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínkami, ve kterých žily nebo momentálně žijí. Během osmi měsíců budeme realizovat tyto aktivity projektu:

1) ODBORNOU PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC – V regionu chybí dostupná terapeutická podpora dětí. Zprostředkujeme dětem terapie typu Sand Tray, kdy se využívá speciálně upravené pískoviště. Podpořeno bude 10 dětí.

2) PODPORU DĚTÍ V BĚŽNÝCH KROUŽCÍCH se sportovním, hudební, výtvarným nebo pohybovým obsahem (př. taneční kroužek) při školách nebo v zařízeních pro volný čas v regionu – organizace bude přispívat díky ING Bank Nadace Terezy Maxové rodinám v NRP na úhradu kroužku, popř. na pořízení materiálu, nástrojů, pomůcek. – podpořeno bude 15 dětí.

3)) PODPORA DĚTÍ VE VOLNÉM ČASE – zrealizujeme jednodenní výlet pro děti ve věku 6-18 let na území Jesenicka a Javornicka – podpořeno bude 15 dětí Spolupráce s ING Bank Fondem Nadace Terezy Maxové dětem si velmi ceníme a děkujeme za projevenou důvěru.

Skip to content