Jsme tady pro lidi…

Také ve školním roce 2022/2023 jsme se věnovali prevenci na školách

S koncem školního roku 2022/2023 byl ukončen projekt financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2022/2023 – Tudy cesta nevede III. – preventivní programy pro školy. Tento projekt probíhal v průběhu celého školního roku a byl podpořen částkou 84.000 Kč.

EUROTOPIA. CZ, o.p.s. téměř 20 let realizuje na území Moravskoslezského kraje preventivní programy a s mnoha školami spolupracuje dlouhodobě a kontinuálně.

V tomto školním roce pokračovala spolupráce navázána se Základní školou Opava – Kylešovice, kde lektorky realizují dlouhodobý preventivní program “Jablíkovi kamarádi”. Lektorky jsou certifikované a metodika tohoto programu vznikla v roce 2016 ve Velké Británii. Je licencována britskou charitativní organizací Partner for Children. Programy se zaměřují na copingové strategie a rozvoj sociálních dovedností. Metodika “Jablíkovi kamarádi” se skládá z 24 interaktivních lekcí rozdělených do 6 modulů (tematicky se věnují emocím, komunikaci, vztahům, prevenci šikany, zvládání změny a ztráty).

Preventivní programy realizují dva vyškolení lektoři. V uplynulých třech letech byli žáci českých škol výrazně psychicky zatěžování a to v důsledku pandemie covid a související opatření, od loňského roku dopady válečného konfliktu na Ukrajině a ekonomickými problémy s tím souvisejícími, které sužují domácnosti. Ve třídách často žáci neumí pracovat skupinově, zhoršila se vzájemná interakce. I proto byl opět v letošním školním roce největší zájem o programy, které se zaměřovaly na vztahy a komunikace ve třídách.  Díky programům došlo k narovnání vztahů ve třídách, zlepšilo se klima třídy, žáci dokázali komunikovat a řešit různé vrstevnické neshody.

Programy probíhaly nejčastěji v blocích trvajících dvě až čtyři vyučovací hodiny, vždy dle potřeb konkrétní školy. Ve školním roce 2022/2023 jsme spolupracovali celkem s 20 školami z Moravskoslezského kraje a našich programů se zúčastnilo 1.126 žáků a studentů a  80 pedagogů, což opětovný nárůst oproti předchozímu roku.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční podporu a již se těšíme na následující školní rok, v němž budeme této činnosti nadále pokračovat.

Skip to content