Jsme tady pro lidi…

Získali jsme podporu v rámci programu STRONGER ROOTS

Od 1. 10. 2023 realizujeme projekt CONNECT – Budování komunity organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s., který získal finanční podporu Nadace OSF v rámci programu “Stronger Roots,” zaměřeného na posílení neziskových organizací. Projekt byl podpořen částkou 29 488 EUR a jeho realizace bude trvat 18 měsíců, tedy do 31. 3. 2025.

Co je program Stronger Roots?

Stronger roots je grantový program, jehož cílem je podporovat neziskové organizace, aby aktivně oslovovaly své okolí, zapojily lidi do svých projektů a vytvořily si rozsáhlé komunity podporovatelů, dárců, dobrovolníků a nových partnerů. Tyto komunity organizacím zajišťují vetší odolnost a zároveň se aktivně podílejí na řešení společenských problémů.

Za realizací programu stojí čtyři organizace, které podporují existenci občanské společnosti nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Maďarsku – Nadace OSF, český think-tank Glopolis, slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti a maďarská NIOK Foundation.

Cílem programu není pouze poskytnout organizacím finanční podporu na realizaci jejich projektů, ale také kvalitní vzdělávací program a mentoring směřující k posílení organizací v oblasti komunikace, fundraisingu, řízení apod. 

Jsme tedy velice rádi, že jsme jako jedna z 19 organizací uspěli v tak velké konkurenci a získali příležitost účastnit se tohoto programu. Věříme, že nám pomůže rozvíjet fundraisingové a PR aktivity s cílem získat kolem sebe stabilní okruh příznivců a dárců zejména z řad regionálních firem, které vnímáme jako silné partnery na naší cestě za zlepšením životních podmínek rodin i jednotlivců v našem regionu.

Projekt byl podpořen Nadací OSF z programu Stronger Roots, který je financován Evropskou unií z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací a přispívá k jejich většímu propojení s veřejností.

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Nadace OSF. Evropská unie ani Nadace OSF za ně nenesou odpovědnost.

Projektová pracovnice: Mgr. Lucie Veverková, GSM: +731 239 196, e-mail: lucie.veverkova@eurotopiacz.cz

Skip to content