Jsme tady pro lidi…

V Jeseníku se rozšířilo online doučování

V Jeseníku dlouhodobě poskytujeme pravidelné doučování dětem od prvních tříd základní školy až po maturitní ročník. Zvládneme společně vylepšit známku v každém předmětu, prohloubit znalosti, vysvětlit problematickou látku, pomáháme s úkoly nebo přípravou na důležité písemky, přijímací řízení i testy CERMAT. Vedle doučování v prostorách kanceláře a v domácnosti, získává velkou oblibu v posledních měsících doučování online, které rodinám šetří čas i finance spojené s dopravou.

Výhodou těchto doučování je i pozdější čas, ve kterém může probíhat, nebo rychlejší způsob komunikace při akutní potřebě doučování. Online je také alternativou v případě delší nemoci dětí nebo je využíváno doplňkově k osobnímu doučování. Doučující, studenti středních a vysokých škol, využívají pro většinu žáků snadno dostupné a ovladatelné aplikace. Zejména Messenger, WhatsApp, pro pokročilejší a starší žáky Google Meet, který nabízí zajímavé nástroje a dokáže doučování zjednodušit.

V současnosti jesenická pobočka doučuje 17 dětí napříč celým regionem, z toho více jak polovina využívá i online formu. Věková blízkost doučujících k doučovaným dětem je základem k vytváření přátelského a uvolněného prostředí, do kterého se děti rády vrací a jsou motivovány k lepším výsledkům.

Doučování je realizováno díky finanční podpoře Nadace J&T.

 obrázek byl vygenerován pomocí AI
Skip to content