Jsme tady pro lidi…

V roce 2023 jsme realizovali projekt “Osvěta pěstounství”

Město Jeseník nás finančně podpořilo v rámci projektu Osvěta pěstounství, který byl realizován v termínu 1. 4. do 31. 5. 2023. Cílem projektu bylo informovat širokou veřejnost o existenci pěstounské péče.

Projekt obsahoval 3 dílčí aktivity:

1) Odbornou přednášku rodinné terapeutky Mgr. Petry Večerkové, která diskutovala s 10 účastníky na téma “Bez vztahu nelze vychovávat” v prostorech CSA dne 16. 5. 2023.

2) Výrobu dvou bannerů s tématem pěstounství.

3) Vernisáž dětských kreseb. Do této aktivity se zapojilo 11 dětí z různých základních škol, které soutěžily se svým výtvorem v prostorách dětského oddělení Knihovny Vincence Priessnitze. V hlasování veřejnosti zvítězil Nikolas Dužda, na krásném 2. místě se umístil Pavel Matušínský.

První a třetí aktivita dále proběhla v rámci Týdne pro rodinu.

Děkujeme městu Jeseník za finanční podporu!

Skip to content