Jsme tady pro lidi…

Začátek školního roku ve znamení adaptačních programů

Také v letošním roce je pro naše pracovníky období začátku školního roku spojené s realizací adaptačních programů. Adaptační programy pro školní kolektivy jsou postaveny na míru konkrétním třídám s ohledem na věk účastníků a potřeby konkrétních škol. Obecně ale jejich cílem je, aby se noví žáci, resp. studenti vzájemně poznali, navázali přátelské vztahy, utužili třídní kolektiv, poznali svého třídního učitele, dále pak, aby vytvářeli a rozvíjeli pozitivní vztahy, naučili se pracovat v kolektivu, uměli sami řešit třídní problémy, posilovali své dovednosti, naučili se kompromisu, apod. Adaptační programy jsou také prostředkem, jak předcházet projevům rizikového chování a podpořit dobré klima ve třídě. Adaptační programy vždy vedou minimálně dva vyškolení pracovníci z řad sociálních pracovníků, pedagogických pracovníků, terapeutů a sociálních pedagogů.

Naši pracovníci mají aktuálně naplánovány programy až do poloviny října. Mají navázánu spolupráci se 4 školami a domluvenu realizaci 14 jednodenních programů a dvoudenního programu pro tři třídy. Realizace adaptačních programů je podpořena z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023“ a z dotačního programu MŠMT v oblasti „primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022 “.

Rozpis adaptačních programů pro 1. pololetí školního roku 2022/2023

2. 9. 2022 – Základní škola a gymnázium Vítkov

5. 9. 2022 – Základní škola a gymnázium Vítkov

7. a 8. 9. 2022 – Základní škola a mateřská škola Bílovec, Komenského – dvoudenní adaptační program

13. 9. 2022 – Střední odborné učiliště stavební, Opava

14. 9. 2022 – Střední odborné učiliště stavební, Opava

15. 9. 2022 – Střední odborné učiliště stavební, Opava

16. 9. 2022 – Střední odborné učiliště stavební, Opava

27. 9. 2022 – Základní škola Opava Kylešovice

30. 9. 2022 – Základní škola Opava Kylešovice

12. 10. 2022 – Základní škola Opava Kylešovice

13. 10. 2022 – Základní škola Opava Kylešovice

Skip to content