Jsme tady pro lidi…

Vaše podněty a stížnosti

Když budete s našimi službami nespokojeni nebo budete mít nějaký podnět na jejich zlepšení, můžete si podat stížnost či podnět. Tyto můžete podat jakkoliv, tzn.: ústně (osobně, telefonicky), písemně, emailem nebo taky hodit zcela anonymně do naší schránky umístěné u vchodu do kanceláře. Taky můžete požádat jinou osobu, aby stížnost za vás podala a řešila (na základě plné moci). Stížnost můžete podat kterémukoliv pracovníkovi Terénních programů Eurotopia (viz kontakty) nebo také na naši adresu. Stížnost vyřizuje vedoucí terénních programů, příp. vedoucí sociálních služeb (jde-li o stížnost na vedoucí). Informaci o vyřízení stížnosti dostanete nejpozději do 30 dnů formou, kterou si domluvíte či vyžádáte.

Pokud byste s vyřízením stížnosti nebyl/a spokojen/a, tak můžete kontaktovat ředitelku organizace nebo se můžete s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti obrátit na registrující orgán:

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října, 702 18 Ostrava
(tel. 595 622 222)

O pomoc můžete také požádat např.:
Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
(tel. 257 221 141)

Skip to content