Jsme tady pro lidi…

Děti z doučovacího klubu v Opavě vyrazily do kina

V rámci doučovacího klubu při NZDM Klubu Modrá kočka pracovníci společně s doučujícími připravili pro děti návštěvu kina, kde všichni shlédli dobrodružný rodinný film „Velký červený pes Clifford“. Akce se konala 16. 2. a byla pro děti, které se pravidelně doučují a docházejí do doučovacího klubu při NZMD Klubu Modrá kočka, jako motivace a odměna za poctivou spolupráci při školní přípravě. Některé děti v kině nikdy nebyly, a proto to byl pro ně první a velký zážitek. Cílem této akce bylo seznámit děti se společenským prostředím, podpořit vzájemné přátelské kontakty dětí, které jsou potřebné pro další poznání a rozvoj jejich specifických dovedností, utužování vztahů mezi vrstevníky a preventivní působení proti vzniku a rozvoji sociálně nežádoucího chování.  Před samotným začátkem byly s dětmi zopakovány pravidla slušného chování a bezpečnosti ve společnosti a v silničním provozu. Na konci akce proběhla krátká beseda o znacích kamarádství, o péči o domácí mazlíčky a posílení sociálních kompetencí. Program splnil účel, pro který byl vytvořen, a děti měly obrovskou radost a zážitky.

Akce se konala v rámci projektu, který finančně podporuje Statutární město Opava a společnost Mondeléz International.

Skip to content