Jsme tady pro lidi…

Druhým rokem realizujeme doučování za podpory MŠMT

Pro rok 2023 jsme získali finanční podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Národního plánu obnovy, který je financován Evropskou unií – Next Generation EU, na realizaci projektu Společně to zvládneme 2023. Tento projekt realizujeme od 1. 1. do 31. 12. 2023 a je zaměřen na podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním. Díky finančním prostředkům budeme moci během roku podpořit 73 sociálně znevýhodněných dětí v regionech, v nichž jako organizace působíme.

Projekt podpořený částkou 487.500,- Kč nabízí komplexní vzdělávací podporu dětem od 6 do 18 let ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin z regionů Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Jesenicko.

Komplexní podporu zajišťujeme prostřednictvím aktivit projektu:

  • DOUČOVÁNÍ dětí
  • SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU
  • NÁVAZNÉ PORADENSTVÍ rodinám s otázkách vzdělávání

Usilujeme o to, aby tyto děti mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínkami, ve kterých momentálně žijí. Chceme docílit toho, aby děti nepřestupovaly do základních škol učících podle osnov zvláštní školy z důvodu neúspěchů ve škole a dále předcházet rozvoji záškoláctví nebo jiných rizikových jevů ohrožujících zdravý vývoj dětí z našich cílových skupin. Projekt také reaguje na zvýšenou poptávku po doučování těchto dětí v souvislosti s prohloubením vzdělávacích obtíží spojených s nedostatečnou podporou během distanční výuky v průběhu pandemie Covid-19.

Skip to content