Jsme tady pro lidi…

EUROTOPIA.CZ vyrazila na vzdělávací pobyt pro pěstouny do Chorvatska

Od úterý 13. 6. do neděle 19. 6. realizovala jesenická pobočka organizace EUROTOPIA.CZ vzdělávací program pro pěstounské rodiny v Chorvatsku ve městě Gradac. Zahraničního programu se zúčastnilo 15 rodin, s nimiž naše organizace na Jesenicku spolupracuje, z toho 18 dospělých a 28 dětí ve věku od 2 do 17 let. Organizaci včetně animačních programů pro děti, vzdělávacích programů pro pěstouny a dalšího programu zajišťovalo 7 pracovníků z Jeseníku. Na místě byly pro pěstouny po celou dobu pobytu připraveny vzdělávací workshopy a besedy na různá témata – aktuální témata při péči o děti v NRP, novela SPOD a její dopady, rodinné vazby, kreativní trávení společného času s dětmi. Vzdělávání probíhala v dopoledních, odpoledních a večerních blocích. Večerní bloky se již nesly ve volnějším duchu, kdy se pěstouni mohli volně zapojovat do společných diskusí na různá témata a sdílet vlastní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí. Po dobu vzdělávání dospělých trávily děti čas s animátory, kteří pro ně měli připravený bohatý doprovodný program, který kromě her a dalších zábavných aktivit neopomíjel ani pobyt u moře.

A aby celý pobyt nebyl jen o odděleném vzdělávání a zbyl také prostor pro společné trávení času rodin, připravili si pracovníci EUROTOPIE také edukativní společný program pro děti s pěstouny. Skupina využila místní nabídky prohlídky Bačinských jezer, na které se zážitkovou formou dozvěděla o zvláštnostech braktické vody a dalších zajímavostech lokality a seznámila se s místní vodní faunou. Nejvíce zážitků si odnesly děti, které při vyjížďce na lodičkách sledovaly kormorány, želvy, různé druhy ryb a průjezdy rákosím jim připomínaly pralesní džungli. Poslední den pobytu byl věnován volné zábavě, rodiny si užívaly místních volných pláží a teplého počasí a ve večerních hodinách vyrazil autobus s rodinami i pracovníky opět zpět směrem do Jeseníku.

Akci hodnotíme jako velice vydařenou.

Akci hodnotíme jako velice vydařenou. Vzdělávací program se podařilo naplnit dle plánovaného
harmonogramu a bez nutných změn. Profesionalita pracovníků se projevila v dobře připravených programech a aktivitách, které si plně užily jak děti, tak i pěstouni. Pěstounské rodiny ocenily skvěle zvládnutou organizační stránku pobytu v Chorvatsku a výbornou péči a program pro děti. Více ze zpětných vazeb naleznete níže.

Skip to content