Jsme tady pro lidi…

Jak jsme s dětmi zahradničili v roce 2023

U opavských dětí, které docházejí do NZDM Klubu Modrá kočka si již pátým rokem zachovává svou oblibu Klub malých zahradníků. Kroužek je primárně zaměřen na děti pocházející ze sociálně znevýhodněných rodin, které si často nemohou dovolit platit za komerční placené kroužky. Z tohoto důvodu je klub po celou dobu své existence pro děti bezplatný. V roce 2023 jej navštěvovalo 16 dětí.

Cílem Klubu malých zahradníků je starat se a postupně zvelebovat zahradu a přitom se učit, jak konkrétně pěstovat různé druhy ovoce a zeleniny, sázet různé rostliny a využívat produkty, které jim zahrada přináší. Současně u děti rozvíjíme krásný a pozitivní vztah k přírodě, k naší planetě Zemi a ke svému bezprostřednímu okolí, které svých chováním přímo ovlivňují. Klub se zaměřuje na environmentální výchovu a vychovává děti k odpovědnému chování.

Během uplynulého roku se lektorky klubu zaměřil na téma ochrany přírody a vedly děti k ekologicky šetrnému chování, přičemž je seznámily také s aktuálně rozšířeným fenoménem udržitelné módy. Děti si nejen opakovaly a prohlubovaly své znalosti a dovednosti, které průběžně získaly, ale také prakticky vyzkoušely pěstování a přesazování rostlin. Podařilo se jim vypěstovat vlastní zeleninu a ovoce, které se učily zpracovávat a dokonce si vysadily svůj strom.

Kromě toho klub poskytuje dětem možnost poznávat druhovou rozmanitost různých ekosystémů a způsoby, kterými je člověk svou činností a zásahem ovlivňuje. Děti se učily recyklovat, vytvářet recyklační tabule, zpracovat již použitý materiál, přičemž rozvíjely také své estetické cítění a kreativitu.

Klub malých zahradníků je realizován v rámci stejnojmenného projektu, který v roce 2023 podpořilo i Statutární město Opava v rámci dotačního programu “Životní prostředí a EVVO 2023”. Kromě pravidelného klubu pro děti zahrnuje projekt také další aktivity. V minulém roce proběhly 4 environmentální programy pro děti od 3 do 6 let, které navštěvují opavské mateřské školy – Mateřská škola Sedmikrásky, p.o., Mateřská škola Šrámkova a Mateřská škola Havlíčkova. Celkem se programů zúčastnilo 84 dětí.  Zahradnický kroužek také zorganizoval dva úklidy města, kterých se zúčastnilo 42 dětí a dospělých. Úklidy proběhly v srpnu a v listopadu. Touto cestou děti přispěly k udržení čistoty města, ale také se naučily něco o ochraně životního prostředí a důležitosti vzájemné spolupráce. Do úklidů se zapojila také místní komunita. Také v roce 2023 jsme měli naplánovánu exkurzi do zahradnictví Pasič, se kterým spolupracujeme již několik let. Kvůli nízkému počtu dětí se zájmem o aktivitu, jsme exkurzi vynechali a nahradili ji jinou volnočasovou a edukační aktivitou – 27. 8. 2023 vyrazilo 6 dětí na výlet do ZOO ve Zlíně, kde navštívily i botanickou zahradu. Děti se v rámci výletu do Zoo vzdělávaly také v oblasti přínosu zoologické zahrady k ochraně a biologické rozmanitosti, ekologické výchově a vzdělávání v oblasti ochrany přírody a zvířat, neboť důležitou součástí oblasti ochrany životního prostředí je rovněž ochrana zvířat a chov ohrožených druhů světové fauny.

Snahou zahradnického kroužku je nejen předávat teoretické znalosti, ale také dětem umožnit získat praktické zkušenosti týkající se péče o zahradu, manipulace s nářadím či pozorování rostlin a živočichů. Tímto způsobem se děti učí spolupracovat, řešit různé situace, být zodpovědní a chovat se udržitelně k naší planetě.

Skip to content