Jsme tady pro lidi…

Komunitní práce 2022

V roce 2022 byla realizována metoda komunitní práce v Opavě v komunitách “U Cukrovaru”, kde se komunitní práci věnujeme od roku 2016, a “Na Latarně”, kde se této metodě věnujeme od roku 2021. Komunitní práce byla realizována také v Krnově v lokalitě ulic Stará, Libušina a Textilní. Aktivity v oblasti komunitní práce byly v roce 2022 podpořeny z finančních prostředků Úřadu Vlády ČR, MŠMT ČR, Moravskoslezského kraje a projekt byl podpořen grantem z Norských fondů 2014 – 2021.
Po celý rok byly v komunitách realizovány aktivity, vzdělávání apod., které pomáhaly ke zvyšování a posilování kompetencí obyvatel komunit, vedly k jejich samostatnosti, prohloubení vědomostí v rámci vzdělávacích workshopů a víkendových vzdělávání, dále se obyvatele naučili poznat hodnoty a principy komunitní práce, s tím souvisí i posilování vlastních zdrojů, zažili pocit úspěchu a sounáležitosti, které jim zvýšilo jejich sebevědomí.

Celý rok 2022 probíhalo v Krnově mapování a seznamování se s obyvateli na ulicích Stará, Libušina a Textilní. Povedlo se nám navázat se především na jeden bytový dům na Libušině ulici, který obývá 12 romských rodin. Proběhlo setkání s majitelem bytového domu, kdy se jednalo o opravě společných prostor. Dále proběhla úklidová akce, obyvatelé ulic si stěžovali na nepořádek v okolí a přeplněné sklepy po předchozích obyvatelích jednoho z bytu. Proběhlo veřejné setkání, kdy se jej zúčastnilo zhruba 30 osob ze všech tří ulic, při akci se grilovalo a bylo přichystáno zábavné herní odpoledne pro děti, aby se rodiče, především matky mohly aktivně zapojit a diskutovat o svých přáních a potřebách. Ke konci roku se realizovaly 2 akce. Vánoční bazárek oblečení, kdy se akce zúčastnilo přes 20 dospělých a Mikuláš. Mikulášská nadílka byla obyvateli přijata s nadšením a zúčastnilo se jí přes 60 dětí.

Komunita “U Cukrovaru” již zná princpipy a metody komunitní práce a umí je využívat. Zároveň leadři této komunity se zúčastnili dvou víkendových vzdělávacích pobytů s členy komunit a pracovníky z jiných organizací. Vzhledem k posilování kompetencí proběhla výměnná stáž obyvatel s organizací IQ ROMA SERVIS. V roce 2022 proběhlo v Opavě mnoho z aktivit, jako například: obyvatelé na Latarně si udělali venkovní posezení, U Cukrovaru lidé uklízeli komunitu, proběhl výlet do Velkého světa techniky, byly zrealizovány 3 vzdělávací akce, které se zaměřovaly na zdravotní prevenci. Dále proběhlo několik sezonních workshopů a aktivit. Na konci roku proběhly oblíbené aktivity komunity, a to Mikulášská nadílka a vánoční tvoření. Zároveň vznikla krátká publikace, která se zaměřuje na tradice, kuchyni apod. Rozhovory poskytli opavští Romové. Je předpoklad, že v roce 2023 se publikace rozšíří o další rozhovory.

Skip to content