Jsme tady pro lidi…

Komunitní práci v Krnově podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Projekt „Spolu to zvládneme“ byl pro letošní rok podpořen z programu Obyčejný život Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové částkou 9.000,- Kč. Podpory si velice vážíme a děkujeme.

Projekt je zaměřen na podporu obyvatel sociálně vyloučených lokalit na ulicích Stará, Libušina a Textilní ve městě Krnov. Cílem projektu je prostřednictvím komunitní práce přispět k vytvoření komunity, která si uvědomuje své problémy, dokáže je pojmenovat a společnými silami na nich pracovat a dosahovat prvních společných úspěchů. Projekt umožní obyvatelům sociálně vyloučených lokalit zažít pocit úspěchu a vlastními silami změnit okolnosti svého života. Projekt rovněž přispěje ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli lokality, k lepšímu vnímání obyvatel lokality veřejností.

Aktivity projektu:

  1. Zvelebování a revitalizace lokality
  2. Realizace výchovně vzdělávacích a volnočasových aktivit, která bude mít charakter primární prevence. Cílem této aktivit je preventivně působit na děti a mládež v lokalitě, které neumí smysluplně trávit svůj volný čas.
  3. Realizace komunitní akce pro obyvatele s cílem podpořit vzájemné vztahy a komunikaci mezi obyvateli.
Skip to content