Jsme tady pro lidi…

Konference Národní dny prevence 2023 Ostrava

Srdečně Vás zveme na konferenci Národní dny prevence 2023 Ostrava, která se uskuteční v úterý a ve středu 10. a 11. října 2023 v prostorách multifunkční auly Gong v areálu Dolní oblast Vítkovice v Ostravě.

Dvoudenní konference je určena jak laické tak i odborné veřejnosti a nabízí příspěvky a workshopy zaměřené na aktuální témata z oblasti prevence kriminality, bezpečnosti a prevence rizikového chování dětí a mládeže. Jejím cílem je přispět k rozvoji a podporovat systém prevence kriminality v ČR. Konkrétně si klade za cíl podporovat rozvoj kompetencí a vzdělávacích aktivit pro aktéry prevence kriminality, podporovat spolupráci, sdílení a zapojovat do prevence kriminality další aktéry.

Pro odbornou veřejnost je připraven dvoudenní blok přednášek a diskusí. Více informací o programu naleznete na webových stránkách konference. V úterý 10. 10. v 15:00 hodin vystoupí v rámci tematického bloku “Snižování recidivy pachatelů trestné činnosti – úspěšné nástroje sociální prevence” s příspěvkem na téma “PRÁCE S ODSOUZENÝMI A JEJICH RODINAMI JAKO NÁSTROJ PREVENCE” ředitelka organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. a rodinná terapeutka Mgr. Petra Večerková a Mgr. et Mgr. Terezie Škrobánková, DiS., sociální pracovnice Poradenského střediska EUROTOPIA v Opavě a koordinátorka projektu “Náprava vztahů v rodině”, který se zaměřuje na práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodinami.

Široká veřejnost se může těšit na výstavu – prezentaci organizací, které v oblasti prevence kriminality působí, a konzultační činnost odborníků v oblasti prevence kriminality.

Skip to content