Jsme tady pro lidi…

Mezinárodní den Romů jsme letos oslavili v Opavě i v Krnově

Letošní oslavy Mezinárodního dne Romů probíhaly ve městech Opava a Krnov. Pro širokou veřejnost byly připraveny naučné stezky v Opavě (Městské sady, Ptačí vrch) a Krnově (Smetanovy sady). Putováním po stezkách se lidé mohli seznámit s historií, zvyklostmi a zajímavostmi ze života Romů. Dozvědět se mohli například co je to vartování, kdo je to “Čoháni” nebo “Guli daj” nebo si mohli vyzkoušet tradiční přípravu romských pokrmů a mnoho dalšího. Kdo si prošel naučnou stezku, mohl se zapojit do soutěžního kvízu, který byl součástí naučného textu, a zapojit se tak do slosování o drobné ceny.

Slavností happening proběhl v pátek 8. 4. 2022 na zahradě při NZDM klubu Modrá kočka v Opavě. Zde bylo pro příchozí připraveno drobné občerstvení, pro děti skákací hrad, soutěže, kreativní koutek, malování na obličej. Především se oslavy uskutečnily za doprovodu zpěvu, hudby, hry na hudební nástroje a tradičních romských ale i moderních tanců. Vystoupila děvčata z NZDM Caravan v Krnově, a také děti navštěvující NZDM klub Modrá kočka v Opavě. Do organizace akce byli zapojeni Romové, děti i dospělí a díky příznivému počasí akce přilákala 60 obyvatel s dětmi. 

Podpořeno grantem z Norských fondů 2014 – 2021. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Opava, Ministerstva kultury a  Úřadu Vlády ČR.

Skip to content