Jsme tady pro lidi…

Modrá kočka oslavila 20 let od svého založení

V úterý 1. listopadu oslavilo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Modrá kočka již 20 let od svého založení. K této příležitosti uspořádali pracovníci Klubu den otevřených dveří spojený s bohatým doprovodným programem – taneční vystoupení dětí z Klubu Modrá kočka, beseda s ředitelkou organizace a psychoterapeutkou Mgr. Petrou Večerkovou na téma „Jak pomoci dětem zvládat emoce“, workshop Bc. Petry Paterové zaměřený na artefiletiku pro dětské i dospělé návštěvníky či preventivní vyšetření zraku, tlaku, spirometrické vyšetření a další realizované lektorkou a pedagožkou Ostravské univerzity Mgr. Petrou Macounovou. Na své si přišly také děti, pro které bylo přichystáno malování na obličej, cukrová vata, děti si mohly vyrobit placky, byl pro ně připraven kvíz a vyrábění. A jak už to na správné oslavě bývá, nechyběl ani dort. Akci navštívili bývalí pracovníci Klubu Modrá kočka, bývalí klienti, kteří jsou dnes již dospělými a zakládají vlastní rodiny, kolegové ze spolupracujících organizací a institucí, současní klienti a jejich rodiny a také veřejnost.

Využili jsme tuto příležitost také k prezentaci probíhajícího projektu TRANSFORM – Posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s., který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Tento projekt je zaměřen celkově na zlepšení fungování naší organizace díky zavádění nových komunikačních a online nástrojů pro práci s daty a rozvoji fundraisingu, komunikační a PR strategie a systému vzdělávání zejména vedoucích pracovníků organizace.

Mnohokrát děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit tuto významnou událost, za jejich zájem a podporu, kterou nám tímto vyjádřili a také našim sponzorům, kteří na akci věnovali občerstvení a nápoje – GASTRO TYLŠAR s.r.o. a Kofola ČeskoSlovensko a.s. Velký dík patří týmu pracovníků nejen za přípravu celé akce, ale hlavně za jejich nadšení, práci a odhodlání, protože jsou srdcem Klubu Modrá kočka, bez kterého by tato služba nemohla existovat a plnit své poslání.

Klub Modrá kočka je vůbec nejdéle fungující sociální službou v rámci organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. a také nejdéle fungující služba pro znevýhodněné děti od 6 let v Opavě. Za 20 let prošlo branami této služby několik generací opavských dětí. Zatímco název klubu zůstal během let stejný, jeho působiště se několikrát proměnilo. Na současné adrese: Hradecká 16, se však již zabydlel a děti z Opavy vědí, kde Modrou kočku najdou. Klub Modrá kočka nabízí po celou dobu své existence služby znevýhodněným dětem a mládeži od 6 do 15 let z Opavy a blízkého okolí. Nabízí jim bezpečné prostředí a chráněný prostor, kde mohou smysluplně a bezplatně trávit svůj volný čas a u pracovníků klubu vždy najdou pomoc a podporu, pokud se nacházejí v obtížné životní situaci nebo si s něčím nevědí rady. Na činnost klubu je navázána řada dalších aktivit, jako je doučování a podpora se školní přípravou dětí, návazné volnočasové aktivity – zážitkové pobyty a příměstské tábory v době prázdnin, výlety a zajímavé exkurze, pravidelné zájmové kroužky zaměřené na tanec nebo environmentální výchovu apod. Cílem Klubu Modrá kočka je zejména podpora začlenění znevýhodněných dětí, aby se mohly stát součástí společnosti, a poskytování preventivních aktivit, jejichž smyslem je předcházet vzniku rizikového chování u dětí a rozvoji sociálně patologických jevů jako je záškoláctví, různé druhy závislostí dětí, dětská kriminalita a delikvence apod.

Modrá kočka tady v uplynulých 20 letech byla pro děti, které to potřebovaly. Nabízela jim pomocnou tlapku, pomáhala překonávat náročná období, stála u vzniku mnoha přátelství. Přestože bychom si nejvíce přáli, aby tato služba vůbec nemusela existovat a v ideálním světě byly pouze děti šťastné, toto přání zůstává v rovině těch nesplnitelných. My, pracovníci Modré kočky a celé organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s., přejeme Modré Kočce k 20. narozeninám, aby tady vždy byla ve chvílí, kdy to některé dítě bude potřebovat, a byla tím světlem, které mu pomůže najít správný směr v jeho životě.

Skip to content