Jsme tady pro lidi…

MONETA Money Bank podpořila vznik muzikokroužku v Krnově

Díky podpoře MONETA Money Bank jsme v květnu 2023 mohli zřídit muzikokoutek na nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Caravan v Krnově.

Cílem projektu s názvem “Hudbou k radosti bez starostí” bylo podpořit dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Jednalo se o děti předškolního věku, s nimiž spolupracujeme v rámci včasné péče, dále děti a mládež od 10 do 26 let, kteří navštěvují nízkoprahový klub pro děti a mládež Caravan v Krnově, ve kterém probíhají volnočasové aktivity. Zde mohou trávit svůj volný čas aktivně, rozvíjet své schopnosti a věnovat se také seberealizaci. Nově mají klienti možnost využití hudebních nástrojů, jako jsou djembe, kytara, ukulele, klávesy a další.

Hlavním záměrem projektu bylo vybudovat muzikokoutek, přičemž jsme chtěli umožnit našim klientům, pod dohledem zkušeného lektora, poznat muzikoterapii na vlastní kůži. Muzikoterapie je přístup, který využívá jako základního léčebného faktoru hudbu. Netýká se to jen jejího poslechu, ale i aktivního provozování. Muzikoterapie pomáhá posilovat vztahy mezi dětmi, utvrzovat kolektiv a spolupráci v něm, rozvíjet osobnost každého jedince. V rámci muzikoterapie se budou děti učit hrát na bubny, kytaru a budou využívat alternativní hudební nástroje.

Finanční podpory si vážíme a jsme za ni vděčni.

Skip to content