Jsme tady pro lidi…

Od září pokračujeme v realizaci preventivních programů na školách

Také pro aktuální školní rok 2022/2023 byl z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2022/2023 podpořen náš projekt Tudy cesta nevede III – preventivní programy pro školy. Moravskoslezský kraj nás podpořil částkou 84.000 Kč.
Projekt „Tudy cesta nevede III“ navazuje na předchozí projektovou činnost v oblasti realizace preventivních programů na školách. Cílem těchto programů je prevence a snižování rizik vzniku sociálně patologických jevů ve školních třídách a posílení bezpečného klimatu ve školní třídě. Díky programům si žáci vytvoří pozitivní postoje a návyky a naučí se lépe orientovat v současné společnosti, vštípí si základy pro zachování a udržení duševního zdraví. Projekt je tematicky zaměřen na oblasti, které zahrnuje Metodické doporučení k primární prevenci rizikových forem chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. realizuje kontinuální preventivní programy na základních školách v rámci Moravskoslezského kraje již řadu let, prakticky od svého založení v roce 2000, a vždy reaguje na potřeby žáků a učitelů ve školských zařízeních. V posledních dvou letech školy nejčastěji poptávaly programy, které se zaměřovaly na klima ve třídě, vztahy a komunikaci a programy zaměřené na podporu duševního zdraví dětí. Tato potřeba vychází zejména z aktuálních společenských změn, se kterými se musí potýkat také děti. Ty se dlouhodobě potýkají s dopady koronavirové pandemie, aktuálně se jich dotýká také situace spojená s válkou na Ukrajině a obavy a nejistota z budoucnosti. Ve školních lavicích již před letními prázdninami zasedli první spolužáci, kteří utekli před válkou na Ukrajině, od září se pak přítomnost ukrajinských dětí na školách stává běžnou a školní kolektivy se s touto situací potřebují vyrovnat. Právě duševní zdraví dětí se stalo ústředním tématem posledních let na školách, nyní se pak rozšiřuje o potřebu integrace ukrajinských dětí.
Programy realizují vždy dva zkušení a vyškolení pracovníci organizace, jedná se většinou o sociálního pracovníka, pedagogického pracovníka, sociálního pedagoga nebo psychoterapeuta. Program probíhá nejčastěji po dobu dvou až čtyř vyučovacích hodin vždy dle potřeb konkrétní školy.

Skip to content