Jsme tady pro lidi…

Ohlédnutí za aktivitami s odsouzenými a jejich rodinami v roce 2022

V loňském roce jsme pokračovali v aktivitách zaměřených na práci s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody a realizovali jsme již pátý rok v řadě projekt „Náprava vztahů v rodině“. Tento projekt byl financován z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti částkou 111.466,-Kč.

Práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody pokračovala i v roce 2022 ve spolupráci s Věznicí a ÚVZD Opava. Lidé vykonávající trest v této věznici měli možnost využívat služby poskytované pracovníky Eurotopie. Osoby, které se do projektu zapojily, využily v rámci projektu sociálně-právního poradenství, podpory ze strany sociálního pracovníka a terapeuta a doprovodu během návštěv ve věznici. Oproti roku 2021 jsme již nebyli ve své práci limitováni protiepidemiologickými opatřeními a projektové aktivity probíhaly v celém svém rozsahu.

V průběhu celého roku pracovníci navštěvovali odsouzené a řešili jejich rodinné problémy. Kromě osobního kontaktu odpovídali na přijaté dopisy, emaily nebo zprávy přicházející z různých sociálních sítí. Do spolupráce se zapojilo více než 27 odsouzených osob a jejich blízké osoby, které projevily zájem pracovat na obnově rodinných vztahů.

Během července se také podařilo realizovat besedu pro odsouzené ženy, které měly zájem dozvědět se o možnostech navázání kontaktu s osobami blízkými. Tato aktivita sklidila pozitivní ohlas a pomohla váhajícím zájemců učinit první krok ke kontaktu s rodinou. Klienti kontaktovali pracovníky na základě doporučení pracovníků opavské věznice, probačních úředníků opavského střediska Probační a mediační služby ČR a na základě zkušenosti ostatních klientů.

Práce na aktivitách projektu se nezastavila, ale plynule pokračuje i v roce 2023. Pracovníci se připravují na další návštěvy do věznice a pokračují v plnění cílů, které mají ještě odsouzení a jejich rodiny před sebou.

Skip to content