Jsme tady pro lidi…

Podporuje nás město Jeseník

Pro rok 2022 podpořilo město Jeseník částkou 6.000,- Kč realizaci projektu Preventivní a probační programy pro děti a mládež. Ten to projekt je zaměřen na prevenci rizikového chování, navazuje na programy organizace, které probíhaly ve spolupráci dalšími aktéry na místní úrovni v uplynulém roce. Je zaměřen na děti a mládež od 12 do 18 let žijící v Jeseníku, kteří se dostali do problémů se zákonem, mají závažné výchovné problémy nebo jsou ve svém vývoji ohroženi rizikovým chováním či rozvojem sociálně patologických jevů. Cílem probačního programu je působení na rozvoj kompetencí u mladých lidí, přebírání zodpovědnosti za své činy, podporuje zdravé způsoby jejich fungování ve společnosti. Projekt staví na individuální práci s jednotlivci pod odborným vedením psychoterapeuta a odborných lektorů a na skupinových aktivitách.

Skip to content