Jsme tady pro lidi…

Podporuje nás Statutární město Opava

Statutární město Opava je stabilním donátorem a podílí se na financování sociálních služeb, které naše organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve městě provozuje – NZDM – Klub Modrá kočka, Poradenské středisko EUROTOPIA v Opavě, SPOLU – Pro rodiny s dětmi s Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava. Kromě podpory jednotlivých sociálních služeb jsme získali finanční podporu SMO také v rámci tří dalších dotačních programů: Program Kultura 2022, Program Prevence kriminality 2022, Program Životní prostředí a EVVO 2022. Velice si této podpory vážíme a děkujeme za tento projev důvěry v naši práci.

Prostřednictvím dotačního programu Kultura 2022 podpořilo Statutární město Opava projekt „Všichni máme šanci“. Projekt je již naší letitou stálicí, navazuje na naše dlouholeté aktivity v oblasti realizace kulturních akcí pro děti a mládež ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin v Opavě a těší se mezi spolupracujícími organizacemi a školami veliké oblibě. Obsahem projektu je realizace oslav Mezinárodního Dne Romů, Pěvecké a výtvarné soutěže a talentové soutěž „Ukaž, co umíš!“.

V dotačním programu Prevence kriminality 2022 jsme získali finanční prostředky na hned dva naše projekty. Projekt „Akční prázdniny“, který je zaměřen na smysluplné trávení volného času dětí zejména v období prázdnin, kdy řada z nich tráví svůj čas neorganizovaně, si klade za cíl realizaci dvou příměstských táborů a dvou zážitkových pobytů pro dětí a mládež ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin z Opavy a okolí.

Druhý projekt „Společně to zvládneme“ se zase zaměřuje na podporu školní úspěšnosti dětí a díky němu jsme v letošním roce mohli otevřít Doučovací klub pro děti při NZDM – Modrá kočka na Hradecké ulici 16 v Opavě. Cílem doučovacího klubu je pomoci dětem, které ve škole zažívají opakovaný neúspěch, v jejich úspěšném začlenění a uplatnění v budoucím životě. Touto činností podporujeme děti v jejich setrvání v běžné škole a také zvýšení motivace rodičů ke spolupráci se školou jako takovou.

Třetí z dotačních programů Životní prostředí a EVVO 2022 cílí na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy. A právě takovým projektem je i náš „Klub Malých zahradníků III“, který již třetím rokem realizují pracovníci NZDM – Modrá kočka. V rámci klubu se děti učí základy pěstování rostlin, základy péče o domácí mazlíčky nebo základy ekologie. Aktivity klubu jsou zaměřeny prakticky, kdy děti samy zkouší sadit a přesazovat rostliny, sklízet ovoce a zeleninu a dále ji zpracovávat. Tímto si vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a svému okolí a učí se být odpovědnými sami k sobě i svému okolí a šetrnými k přírodě.

Skip to content