Jsme tady pro lidi…

Příklad dobré praxe EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Popis: V třípatrovém domě s celkově 23 byty, jsme ve spolupráci s obyvateli komunity vytvořili plán zaměřený na podporu obyvatel a rodin v případě komunikačních a vztahových problémů a vytvoření bezpečného prostředí pro sdílení zkušeností a podporu. Cílem bylo snížit izolaci rodin v případě náročných situací a vytvořit síť vzájemné podpory mezi obyvateli domu.

Vytvoření podpůrné skupiny lídrů: Tato skupina měla za úkol vytvořit prostor pro otevřenou komunikaci o komunitních, sousedských, rodinných a přátelských záležitostech a nabídnout emocionální podporu a prostor pro komunikaci a řešení různých situací. Při setkávání mohl být komunitní pracovník jako facilitátor, ale také nemusel.

Pravidelná setkání: Skupina lídrů pravidelně pořádala setkání, kde obyvatelé mohli sdílet své zkušenosti, pocity a případně hledat rady od ostatních. Diskuse byly vedeny s ohledem na vzájemný respekt a soukromí. Setkání probíhala jak za podpory komunitních pracovníků, tak bez nich.

Propojení s profesionální podporou: Skupina obyvatel a lídrů spolupracovala s místními organizacemi poskytujícími profesionální pomoc v oblasti rodinných a vztahových problémů. To zahrnovalo zapojení sociálních pracovníků, poradenství, pracovníků pedagogicko – psychologické porady, právní poradenství a dalších odborníků.

Výsledek a hodnocení: Podpora obyvatel komunity vedla k posílení vztahů mezi obyvateli domu a vytvoření síťování, které přesahovalo běžné sousedské vztahy. Obyvatelé komunity a rodiny, které se setkaly s problémy, získaly podporu a vedení od svých sousedů, což vedlo ke snížení stigmatizace a izolace. Pracovalo se na zlepšení komunikace, spolužití a zvýšení kompetencí v oblasti síťování a řešení různých situací, od běžných až po ty problémové. Tento plán hodnotíme jako velmi přínosný a užitečný pro každého z obyvatelů komunity. Přispěl ke zlepšení komunikace a spolupráce. Tato iniciativa zároveň přinesla větší uvědomění o výzvách, kterým může čelit každá rodina, a poskytla konkrétní prostor pro sdílení a navazování přátelství.

Skip to content