Jsme tady pro lidi…

Příklad dobré praxe Rozálie

Dívka, ze sociálně vyloučené lokality, je klientkou sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Caravan v Krnově již od roku 2017, kdy jí bylo 14 let. Do klubu Caravan začala docházet na základě doporučení pracovnic komunitní práce, z důvodu setkávání se s vrstevníky a účastí na volnočasových aktivitách, mezi které patří také taneční kroužek. Dívka pravidelně navštěvovala NZDM a prostřednictvím rozhovorů a čas strávený s pracovníky si k nim vytvořila důvěru.

Po ukončení povinné školní docházky nastoupila do prvního ročníku Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě. Dívka patřila po celou dobu studia mezi výborné žáky a pracovníci NZDM a komunitní práce ji často pomáhali s vysvětlením učiva, přípravou na testy či s odbornými referáty na daná témata. Dívka se v klubu aktivně zapojovala do tanečního kroužku, kde pomáhala lektorce s přípravou taneční choreografie a v rámci taneční skupiny vystupovala na mnoha kulturních a společenských akcích. Nejednou se taneční skupina umístila také na stupni vítězů, což ji motivovalo a podporovalo ve zdokonalování se.

Ve třetím ročníku střední školy s pracovníky klubu po celý rok pracovala na závěrečné ročníkové práci, na kterou byla velmi pyšná a dostala také ocenění učitele za skvěle odvedenou práci. V roce 2021 dívka projevila zájem o vedení tanečního kroužku v rámci prostor klubu. Naše organizace se proto rozhodla zapojit do projektu Prevence kriminality města Krnov, který umožňuje zaměstnávat mladistvé a naučit je tak samostatnosti a pracovním návykům. Dívka od března tohoto roku vede taneční kroužek pod záštitou NZDM Caravan. Naučila se komunikovat s mladšími dětmi, učit je novým tanečním dovednostem ale také nebát se veřejnosti ukázat své silné stránky v podobě reprezentace taneční skupiny i sami sebe. Během letních prázdnin s vyzkoušela také roli instruktora na příměstských táborech. Zapojovala se do přípravy aktivit pro děti a také na samotné realizaci.

Dívka je nyní ve čtvrtém ročníku střední školy a připravuje se na maturitní zkoušky. S pracovníky pravidelně hovoří o obavách z maturity a vypracovává s nimi své maturitní otázky. Pracovníci dívku motivují k pravidelné školní docházce, k úspěchu ve studiu ale také v pokračování studia na vysoké škole. Dívka zprvu projevovala značné obavy ze studia na vysoké škole, avšak v současné době je rozhodnuta, že s podporou pracovníků a své rodiny přihlášku na vysokou školu podá a bude ve studiu pokračovat.

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů 2014-2021.

Skip to content