Jsme tady pro lidi…

DIGI-IMPACT – Transformace organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti digitalizace

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Anotace projektu

Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. prochází vnitřní transformací, jejíž nedílnou součástí je podpora digitalizace, od které si slibujeme zvýšení efektivity práce pracovníků organizace a zkvalitnění poskytovaných služeb a komunikace uvnitř organizace mezi pracovníky i směrem ven k cílovými skupinám (klientům, donátorům, spolupracujícím subjektům apod.).

Období realizace: 1. 9. 2023 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 62500-2023-004-AG5-0077

Cíle projektu

Projekt směřuje k podpoře digitalizace organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. prostřednictvím nákupu specifického softwaru, školení pracovníků a následné evaluace efektivity. Hlavním cílem je zvýšení efektivity práce, zkvalitnění komunikace a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Aktivity projektu

  1. Zakoupení softwaru
  2. Školení pracovníků
  3. Evaluace – vyhodnocení efektivity dopadu projektu
Skip to content