Jsme tady pro lidi…

Projekt Společnou cestou – podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O PROJEKTU

Název projektu: Společnou cestou – podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku

Reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011341

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v oblasti, která pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu.

Stručná informace o projektu:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího systému a vytvoření sítě spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání na Jesenicku. Cílem projektu je posílení inkluzivity vzdělávacího prostředí. Aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na cílové skupiny dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a jejich rodiče. Realizací projektu zvýšíme povědomí o problematice inkluze a efektivitu zaváděných opatření v praxi.

Organizace zapojené do realizace projektu:

Realizátorem projektu je organizace Eurotopia.cz, o.p.s.

Do spolupráce v rámci projektu jsou zapojeny školy:
Základní škola Česká ves
Základní škola Javorník
Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem
Lesní Mateřská škola Duhovka Vlčice
Střední škola Gastronomie a farmářství Jeseník

Realizace aktivit projektu KA1 – KA5

KA1 Řízení projektu

Realizaci této aktivity zajistí administrativní část týmu – projektový a finanční manažer, kteří nastaví předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Odborný tým zajišťují 2 kontaktní pracovníci pro práci s rodinami v jejich přirozeném prostředí, 1 facilitátor po spolupráci se školami, 2 realizátoři (lektoři) výchovně vzdělávacích aktivit , 4 doučující – tutoři – pro doučování dětí ohrožených školním neúspěchem, 2 realizátoři (lektoři) aktivit zvyšujících výchovně vzdělávací kompetence žáků (zajišťují kroužky) a 2 kontaktní pracovníci pro předškolní vzdělávací centrum.

KA2 Systematická práce s rodiči žáků, rozvoj spolupráce rodiny

V rámci této aktivity bude zajištěna spolupráce škol s rodiči žáků, soustředěná na adaptaci žáka na školní prostředí a dále rozvoj rodičovských kompetencí, zejména v oblasti inkluzivního vzdělávání. Tyto aktivity budou zajišťovat dva kontaktní. Pracovníci podpoří spolupráci rodičů se školou v oblasti inkluzivního vzdělávání a rozvoj rodičovských kompetencí. Kontaktní pracovník naváže spolupráci s rodinami v jejich přirozeném prostředí a nabídne žákům možnost doučování, účast v mimoškolních a výchovně vzdělávacích aktivitách zaměřených na vzdělávání žáků. Systematickou prací kontaktních pracovníků s rodiči bude podporován jejich rozvoj, zejména rodičovských kompetencí a prostřednictvím konzultací a facilitovaných jednání s aktéry (školami, institucemi .)

PRÁCE V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ RODIN:

Provozní doba pro práci v terénu:
Pondělí – Pátek od 8:00 – 16:00 h (dle předchozího dojednání v jinou dobu)
Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník

KA3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Prostřednictvím aktivity chceme podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. Aktivita se zaměřuje na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. Realizací této aktivity dojde k podpoře doučování. Doučování budou realizovat 4 tutoři a bude probíhat v rodinách žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí i v místě organizace realizující projekt.

DOUČOVÁNÍ:

Otvírací doba doučovacího klubu od září 2019:
Pondělí – Pátek od 14:00 – 18:00 h
Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník

KA4 Aktivity zvyšující výchovně vzdělávací kompetence žáků

Aktivita je zaměřená na podporu inkluzivního vzdělávání žáků a rozvoj potenciálu žáků a jejich kompetencí. v rámci KA4 se na mimoškolních vzdělávacích aktivitách budou podílet 2 pracovníci – realizátoři (lektoři) mimoškolních aktivit. Mimoškolní aktivity – kroužky – budou zaměřeny na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství, sociálního a personálního rozvoje.

KA5 Předškolní centrum a zajištění účasti povinného předškolního vzdělávání dětí

V rámci této aktivity se 2 pracovníci budou věnovat zřízení a realizaci předškolního centra a podporování účasti dětí v povinném předškolním vzdělávání. Součástí jejich činnosti je vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání neúčastní (před povinnou předškolní docházkou) a zajištění činnosti předškolního centra spolupracujícího s MŠ. Předškolní centrum bude v provozu 4 dny v týdnu v rozsahu 3 hodiny denně dopoledne. Dětem budou zajištěny svačinky a výchovně-vzdělávací program.

Otvírací doba předškolního centra:

Kontakty:

Bc. David Koukal, koordinátor projektu, EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník
Mobil: 732 866 389
E-mail: david.koukal@eurotopia.cz

Skip to content