Jsme tady pro lidi…

Průběh projektu Dialogem ke vzájemnému porozumění

Projekt Dialogem ke vzájemnému porozumění je v současné době přibližně v polovině své cesty. Od začátku projektu bylo již více než 600 osob z cílové skupiny podpořeno opatřeními na posílení postavení Romů. Téměř 300 Romů bylo podpořeno v komunitní práci, při které proromské organizace pořádají pravidelné akce a setkávání. Takto vysoká čísla vnímáme jako velký úspěch.

Dále se projekt zaměřuje na pozitivní obraz Romů, jehož cílem je vytváření příznivého vztahu mezi majoritní veřejností a lidmi z romské komunity prostřednictvím společných akcí na podporu poznání romské kultury a soužití v komunitě. Mezi takové akce patří Pěvecká a výtvarná soutěž, Talentová soutěž, Mezinárodní den Romů, setkávání s externisty atd.

V rámci projektu vznikla platforma spolupráce, která má za sebou již 6. setkání z celkových 12, na kterých se pravidelně setkávají zástupci všech partnerských organizací (Eurotopia, o.p.s., Elim Opava, o.p.s., Ecce Homo Šternberk, z.s., Město Krnov, Město Moravský Beroun, Statutární město Opava a Slezská univerzita v Opavě), společně se členy cílové skupiny, kteří do sdílené problematiky vidí nejvíce. Na setkáních platformy se řeší klíčové otázky prosazování zájmů romské menšiny, zvyšování jejich aktivizačních, komunikačních a facilitačních dovedností, podpora inkluze a integrace a posílení postavení Romů.

Dalším bodem, kterým se projekt zabývá, jsou vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu a sociální pracovníky. Vzdělávání je vždy zaměřeno na potřeby cílové skupiny tak, aby bylo co nejpřínosnější a využívané v praxi. Aktuálně již proběhlo 10 vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu a 2 vzdělávací aktivity pro sociální pracovníky.

Dalším důležitým bodem projektu je publicita, kde již byly publikovány: 3 články v tisku, 7 tiskových zpráv, 1 TV reportáž a 4 příklady dobré praxe.

Skip to content