Jsme tady pro lidi…

Ruku v ruce s Nadací Albatros pomáháme dětem a rodičům růst

Od roku 2020 je organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. členem Platformy pro včasnou péči, která mimo nestátních neziskových organizací sdružuje také několik nadací, které aktivity v oblasti včasné péče podporují. Jednou z nich je Nadace Albatros, se kterou spolupracujeme již druhým rokem a díky níž můžeme podporovat a rozvíjet děti se speciálními vzdělávácími potřebami.

Od ledna letošního roku realizujeme projekt „Včas a akorát II“ zaměřený na podporu včasné péče dětí od narození do 8 let věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tento projektu navazuje na aktivity projektu Včas a akorát, který probíhal v loňském roce. Cílem projektu je prostřednictvím komplexní podpory dětí v rodinách zajistit zvýšení školní úspěšnosti dětí, zlepšení možnosti zařazení dětí do běžného života a podpora jejich budoucího uplatnění ve společnosti.

V rámci projektu bylo doposud podpořeno 18 rodin z Krnovska, Jesenicka a Opavska. Aktivity projektu realizuje 6 pracovnic organizace.

V rámci dobré praxe jsme oslovili Slezskou univerzitu, s níž aktivně spolupracujeme při zapojování studentů a studentek do realizace projektu a tato spolupráce bude probíhat i nadále.

Pozitivně vnímáme rozvoj rodičovských kompetencí a nastavení vzdělávacích a volnočasových aktivit podporujících samostatnost rodičů a dětí.  Rodičům je poskytováno poradenství a podpora v oblasti výchovně – vzdělávací, dále v oblasti sociální a v oblasti zvyšování právního povědomí.  V rámci této aktivity realizujeme klub pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let. Realizace klubu probíhá pravidelně dvakrát v měsíci, v prostorách EUROTOPIA.CZ v Krnově. Celkem bylo podpořeno 6 rodičů a 10 dětí. Do klubu dochází maminky s dětmi, které s organizací EUROTOPIA dlouhodobě spolupracují a rovněž maminky z Azylového domu pro matky s dětmi v Krnově.

V rámci předchozího projektu byla při spolupráci s rodinami zjišťována využitelnost nových pomůcek a terapie hrou. Tuto praxi využíváme i nadále a snažíme se ji neustále inovovat. Při práci s rodinou se nám pomůcky osvědčily a zavádíme je do dalších služeb, ale také jako nástroj a trendy model do jiných neziskových organizací, školek, škol, případně při využití v rámci párových setkání nebo setkání multidisciplinárního týmu. Při práci s malými dětmi využíváme plovoucí podložky, jedná se o výbornou psychomotorickou pomůcku, u které učíme děti správně držet osu těla. Dále využíváme balanční podložky, hrazdičky, balanční míče. U starších dětí využíváme kinetický písek, hmatový chodník, didaktické stavebnice, balanční kameny, hravé karty, hrací deku, která pomáhá objevovat svět dítěte a chytré knihy tzv. quiet book. Cílem je, aby se nástroje dostaly přímo do rodin, kde by se s nimi rodiče naučili aktivně pracovat a využívat je. Pomůcky v rámci projektu využívají všechny zapojené rodiny. Zároveň probíhá zaškolení a výuka pracovníků.

Od září připravujeme pro maminky a děti nové aktivity zaměřené na enviromentální výchovu, workshopy a vzdělávání. Rovněž bude probíhat aktivní spolupráce s extérními lektory, studenty, terapeuty a psychology. Rodiče a děti zažijí nové dobrodružné aktivity, zaměřené na podporu rozvoje rodičovských kompetencí a růstu. 

Skip to content