Jsme tady pro lidi…

Šestý rok úspěšného projektu ‘Náprava vztahů v rodině’

V loňském roce jsme pokračovali v aktivitách zaměřených na práci s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody a realizovali jsme již šestým rokem úspěšný projekt „Náprava vztahů v rodině“. Tento projekt byl financován částkou 105 306,-Kč z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti v rámci programu podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Projekt a jeho aktivity se zaměřovaly na individuální práci a spolupráci s rodinami odsouzených, které měly zájem být součástí této spolupráce. Cílem byla náprava a obnova narušených rodinných vazeb, podpořit vzájemný kontakt mezi osobami blízkými a odsouzenými ve výkonu trestu.

Práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody pokračovala i v roce 2023 ve spolupráci s Věznicí a ÚVZD Opava. Lidé vykonávající trest v této věznici měli možnost využívat služby poskytované pracovníky Eurotopie. Osoby, které se do projektu zapojily, využily v rámci projektu sociálně-právního poradenství, podpory ze strany sociálního pracovníka a terapeuta a doprovodu během návštěv ve věznici. V roce 2023 jsme spolupracovali také s jednou osobou, která vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Kuřim, nicméně má trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji.

Témata, která byla v rámci projektů řešena, se dotýkala partnerského života, rodinného systému, nastavení pravidel společného soužití v rodině, adiktologická témata – drogy a alkohol v rodině, dopady trestného činu na rodinu, výchovy dětí a úpravy rodičovských kompetencí a realizací asistovaných návštěv ve výkonu trestu mimo jiné se řešily problémy spojené s agresivním a násilným jednáním.

V průběhu celého roku pracovníci navštěvovali odsouzené a řešili jejich rodinné problémy. Kromě osobního kontaktu odpovídali na přijaté dopisy, emaily nebo zprávy přicházející z různých sociálních sítí. Do spolupráce se zapojilo 20 odsouzených osob a jejich blízké osoby, které projevily zájem pracovat na obnově rodinných vztahů. Klienti kontaktovali pracovníky na základě doporučení pracovníků opavské věznice, probačních úředníků opavského střediska Probační a mediační služby ČR a na základě zkušenosti ostatních klientů.

Práce na aktivitách projektu se nezastavila, ale plynule pokračuje i v roce 2024. Pracovníci se připravují na další návštěvy do věznice a pokračují v plnění cílů, které mají ještě odsouzení a jejich rodiny před sebou.

Skip to content