Jsme tady pro lidi…

Talentová soutěž rozzářila opavský Minoritský klášter

V úterý 12. prosince 2023 se konal již 7. ročník talentové soutěže UKAŽ, CO UMÍŠ. Organizace EUROTOPIA. CZ, o.p.s. tak umožnila dětem představit jejich talent a kreativitu. I letos se akce zúčastnily děti a mládeže ve věku od 6 do 20 let z celého Moravskoslezského kraje. Letošní ročník se uskutečnil v prostorách Minoritského kláštera v Opavě a předvánoční atmosféra přilákala mnoho diváků z širokého okolí. Cílem soutěže bylo nejen podpořit talentované děti a mládež a umožnit jim zažít pocit úspěchu, ale také propojovat majoritu s minoritou.

Na úvod účastníky a diváky srdečně přivítali pracovníci EUROTOPIA.CZ, o.p.s.. Poté si slovo převzal mladý moderátor a začínající rapper z Krnova, který účastníky a diváky provedl celou soutěží.

Účastníci soutěže předvedli svůj talent, od hry na hudební nástroj, zpěv, přes různé druhy tanců, gymnastiku, až po muzikál. Během soutěže měli diváci možnost zhlédnout 26 krásných vystoupení. Celkem vystoupilo 130 dětí, byť přihlášeno jich bylo daleko více, avšak z důvodu nemoci byla část vystoupení zrušena. Porota složená z odborníků z oblasti daných talentů hodnotila vystoupení na základě originality, technických dovedností a sociálního zázemí.

Celá akce byla obohacena tombolou s cenami a doprovodným pěveckým vystoupením. Na závěr porota vyhlásila tři nejlepší vystoupení a došlo také k udělení ceny sympatie a ceny odvahy. Pro všechny účastníky bylo nachystáno občerstvení a diplomy a odměny za účast.

Akce měla nově také benefiční charakter. Výtěžek z účastnických poplatků organizace EUROTOPIA.CZ využije ve prospěch dětí vyrůstajících v pěstounských rodinách, které organizace v rámci své činnosti doprovází.

Děkujeme Statutárnímu městu Opava a Nadaci Umění pro zdraví za finanční podporu soutěže a také sponzorům z řad firem – Witzenmann Opava, spol. s r.o., Restaurace Split, VPS J&M s.r.o., ISOTRA a.s., Cukrářská výroba Martina Pudová, Kavárna Dolce Vita OpavaPasič spol. s.r.o.. Díky našim firemním dárcům jsme mohli pro všechny účastníky zajistit občerstvení a také krásné odměny a ceny.

Akce byla podpořena grantem z Norských fondů 2014 – 2021.

Skip to content