Jsme tady pro lidi…

Uzavřeli jsme spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity

V květnu jsme uzavřeli MEMORANDUM o spolupráci a partnerství s FSS OU, a to v oblasti odborného praktického vzdělávání a realizace aplikovaného výzkumu. Této spolupráce si velmi vážíme. Úplně znění Memoranda je zde.

» více

Skip to content