Jsme tady pro lidi…

V roce 2022 jsme realizovali projekt Klíče pro rodinu

Pro rok 2022 podpořilo Město Bruntál projekt Klíče pro rodinu částkou 70.000,- Kč. Hlavním cílem projektu byla podpora školní úspěšnosti dětí z dysfunkčních a sociálně slabých rodin. Projekt se opíral o tři hlavní aktivity: doučování dětí, poradenství rodinám, realizace příměstského tábora.

Cílem projektu bylo děti nejen doučovat, ale také je motivovat ke vzdělávání, pracovat s nimi a rozvíjet jejich dovednosti, a tak přispět k jejich osobnímu růstu. Do projektu byly zapojeny děti ve věku od 7 do 18 let a jejich rodiče z Bruntálu a blízkého okolí.

V rámci projektu bylo doučováno bylo 34 dětí od 2. do 9. třídy z celkem 6 základních škol z Bruntálu a okolí a SOŠ dopravy a cestovního ruchu v Krnově. Doučování probíhalo pravidelně od pondělí do čtvrtka, 2x týdně v odpoledních hodinách. Doučování bylo realizováno v prostorách organizace, a to buď osobně nebo online formou. Doučující zde mají zázemí, oddělené prostory, vhodnou techniku a didaktické pomůcky.

Jelikož dopady pandemie Covid 19 stále přetrvávají a u dětí se zvýšilo riziko sociálního vyloučení a rozvoje problémového a rizikového chování, bylo potřeba daleko více děti z cílové skupiny podpořit, motivovat, smysluplně vyplnit jejich volný čas a zamezit jejich školnímu neúspěchu.

Koordinátor doučování v rámci projektu spolupracoval také s 28 rodinami dětí. Cílem spolupráce bylo komplexní poradenství za účelem zvýšení informovanosti rodin o významu vzdělávání pro budoucí život a posílení důvěry rodičů ke vzdělávacím institucím. Prostřednictvím projektu se tak rozvíjela spolupráce rodina – škola. Koordinátor doučování také spolupracoval se školami a učiteli doučovaných předmětů tak, aby doučování navazovalo na školní výuku.

Během letních prázdnin v termínu 22. 8. – 26. 8. 2022 proběhl příměstský tábor na téma  „Z Bruntálu až na konec světa“. Příměstského tábora se zúčastnilo 11 dětí. Cílem příměstského tábora bylo podpořit sociální kontakty dětí a vztahy s vrstevníky, zatraktivnění volného času dětí o letních prázdninách, ukázat dětem zážitkovou formou jiné formy neformálního vzdělávání nebo získat nevšední zážitky.  Aktivity odrážely téma tábora tak, aby rozvíjely dovednosti a znalosti dětí, zlepšila se jejich fyzická kondice, poznali nová a zajímavá místa. Děti se učily toleranci, komunikaci, respektovat pravidla a osvojily si práci ve skupině.

Skip to content