Jsme tady pro lidi…

V roce 2022 nás podporuje MŠMT

Pro rok 2022 jsme získali finanční podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky hned v rámci tří projektů. Od 1. 1. DO 31. 12. 2022 realizujeme projekty „Tudy cesta nevede 2022 – preventivní programy pro školy“, „Společně to zvládneme 2022“ a „Společně k porozumění“.

1) Tudy cesta nevede 2022 – preventivní programy pro školy

Projekt reaguje na potřeby učitelů základních a středních škol v rámci Moravskoslezského kraje. Jeho účelem je realizace preventivních programů ve školách, jejichž cílem je prevence a snižování rizik vzniku sociálně patologických jevů ve školních třídách, prevence zachování duševního zdraví a posílení bezpečného klimatu ve školní třídě. Projekt byl podpořen částkou 172.210,- Kč.

2) Společně to zvládneme 2022

Projekt podpořený částkou 487.500,- Kč nabízí komplexní vzdělávací podporu dětem od 6 do 18 let ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin z regionů Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Jesenicko. Usilujeme o to, aby tyto děti mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínkami, ve kterých momentálně žijí. Chceme docílit toho, aby děti nepřestupovaly do základních škol učících podle osnov zvláštní školy z důvodu neúspěchů ve škole a dále předcházet rozvoji záškoláctví nebo jiných rizikových jevů ohrožujících zdravý vývoj dětí z našich cílových skupin. Projekt také reaguje na zvýšenou poptávku po doučování těchto dětí v souvislosti s prohloubením vzdělávacích obtíží spojených s nedostatečnou podporou během distanční výuky v průběhu probíhající pandemie Covid-19.

Aktivity projektu: DOUČOVÁNÍ DĚTÍ, zajištění SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU, NÁVAZNÉ PORADENSTVÍ rodinám v otázkách vzdělávání

3) Společně k porozumění

Cílem projektu je podpora školní úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí, mládeže a žáků zejména romského etnika, celková podpora rodin těchto dětí a podpora inkluzivního prostředí v regionech Opava, Krnov, Bruntál a Jeseník. Tato podpora je zajištěna prostřednictvím projektových aktivit, které se zaměřují na oblast podpory předškolního a školního vzdělávání, oblast rozvoje komunikace a spolupráce rodiny a školy, ale i institucí a NNO a na oblast volnočasových aktivit (pravidelné kroužky, výlety, příměstské tábory a zážitkové pobyty), které jsou nedílnou součástí komplexní integrace romských dětí a žáků do společnosti. Projekt se snaží vyrovnávat rozdíly mezi dětmi v hlavním vzdělávacím proudu a tímto pak podpořit šance romských dětí a žáků na lepší a šťastnější život. Projekt byl podpořen částkou 907.457,- Kč.

Skip to content