Jsme tady pro lidi…

V roce 2023 byla práce s rodinami podpořena projekty v rámci Moravskoslezského kraje.

V roce 2023 jsme realizovali dva projekty, které byly finančně podpořeny Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023. Projekty byly podpořeny celkovou částkou 400.000,- Kč, navazovaly na programy realizované organizací v uplynulých letech a využívaly tak získaných zkušeností ke zkvalitnění práce s cílovými skupinami.

V Krnově se jednalo o projekt POMOC RODINÁM S DĚTMI V KRNOVĚ, kterým bylo podpořeno celkem 36 dětí. V Bruntále pak byl realizován projekt POMOC RODINÁM S DĚTMI V BRUNTÁLE, který poskytl podporu celkem 56 dětí

Projekty nabídly pomoc v různých oblastech: Individuální poradenství, rodinné mediace, právní poradenství, psychoterapeutické konzultace, psychologické poradenství, asistence u celého styku rodiče s dítětem a programy zaměřené na zvyšování kompetencí rodičů.

Cílem projektů bylo zajistit dětem a jejich rodičům podporu v krizové situaci, podpořit rovné příležitosti rodičů ve vztahu k dítěti a zajistit prevenci rozpadu rodin s dětmi prostřednictvím služeb odborných pracovníků. V rámci projektových aktivit docházelo k  posílení kompetencí rodičů, zvýšení jejich právního povědomí a schopnosti rodin v oblasti participace a adaptability. Projekt přispěl k prevenci problémů rodin a pomohl dětem a rodinám již vzniklé potíže řešit a vyrovnat se s nimi. Došlo ke zmírnění obtíží rodičů v oblasti partnerských vztahů a rodinného soužití, byly zmírněny dopady sporů mezi rodiči, rodiči a dětmi nebo dopad krizových situací na dítě a bylo podpořeno smírné a mimosoudní řešení sporů. Děti mohly využít jedinečné podpory a pomoci s využitím specifických programů, které představovaly velice účinné terapeutické prostředky.

Skip to content