Jsme tady pro lidi…

V roce 2023 nás podporuje město Krnov

Město Krnov je stabilním donátorem a podílí se na financování sociálních služeb, které naše organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v Krnově provozuje – NZDM Caravan, Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov a Terénní programy EUROTOPIA v Krnově. Kromě podpory jednotlivých sociálních služeb jsme získali finanční podporu také v rámci dotačních programu Podpora Prevence kriminality ve městě Krnov pro rok 2023 a vůbec poprvé byl podpořen projekt zaměřený na podporu včasné péče “S námi to jde lépe“. Velice si této podpory vážíme a děkujeme za tento projev důvěry v naši práci.

Pro rok 2023 budeme realizovat projekt “Vzhůru za dobrodružstvím“, který cílí na děti a mládež ohrožené ve svém vývoji sociálním vyloučením a rizikovým chováním. Projekt jim nabízí smysluplnou alternativu trávení volného času v období školních prázdnin, kdy tyto děti netráví volný čas ve školách či jiných kroužcích, ale neorganizovaně v partách, např. v nákupních centrech. Díky projektu pro ně budeme moci v průběhu roku uspořádat tři výlety a o letních prázdninách sedmidenní letní zážitkový pobyt.

Druhý podpořený projekt s názvem “Informovanost nám může ochránit”, budeme realizovat již druhým rokem. V rámci projektu budeme v průběhu roku realizovat dva interaktivní workshopy a dvě besedy na téma dluhové pasti, seberozvoj, rizika užívání návykových látek a podpora zdravého životního stylu. Vzdělávací akce budou směřovat k obyvatelům města Krnova, dětem a mládeži, mladým dospělým, dospělým, ale také seniorům.

Připravme se na práci” je projekt, který jsme poprvé úspěšně realizovali v roce 2022 a rozhodli jsme se v něm pokračovat i nadále. Díky projektu budeme moci v průběhu roku podpořit v získávání pracovních zkušeností 5 osob z řad mládeže ve věku od 15 let do ukončení středoškolského vzdělávání, které pochází z nepodnětného prostředí. Účastníci projektu budou pod vedením zkušeného mentora vykonávat předem dohodnuté činnosti, které přispějí k jejich seberealizaci, podpoře jejich pracovních návyků, naučí se zodpovědnosti za svou práci a také za výsledek práce, za kterou budou následně finančně odměněni.

Skip to content