Jsme tady pro lidi…

Zapojte se do sbírky maňásků

Milí přátele,

rádi bychom Vám představili Český institut pro psychotraumatologii a EMDR, který se aktivně podílí na budování odolnosti společnosti a pomáhá na různých úrovních pro bono, tedy dobrovolně a bez nároku na odměnu. Institut se věnuje vzdělávání dalších profesionálů a přímé práci v zasažených oblastech, často jako součástí integrovaného záchranného systému nebo jako humanitární pracovníci.

Momentálně působí na hranicích Syrie a Turecka, kde školí 600 pracovníků, kteří poskytují pomoc 50 tisícům dětí. Činnost pracovníků institutu se ukazuje jako velmi efektivní, neboť děti potřebují naši podporu více než kdy jindy.

Pokud chcete pomoci, rádi bychom Vás požádali o šíření letáku, popřípadě o darování maňásků na ruku, kteří jsou velmi nápomocni. Každá Vaše pomoc je velkou podporou práce směřující k dětem v nouzi.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a šíření dobré věci!

Skip to content