Jsme tady pro lidi…

Získali jsme podporu od Nadace J&T

Jesenická pobočka získala podporu od Nadace J&T, která podpořila náš projekt Podpora dětí v NRP III. Celková částka, kterou Nadace podpořila naše aktivity, je 176 510,-Kč. Projekt bude probíhat v Jeseníku od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023. Jak již z názvu projektu vyplývá, projekt cílí na podporu pěstounských rodin, aby mohly kvalitně poskytovat výchovu a péči svěřeným dětem a umožnit jim další zdravý vývoj. Projektové aktivity se zaměřují také na podporu dětí ve volném čase.

Aktivity projektu:

  • Víkendový pobyt pro náhradní rodiny – podpoříme 10 rodin, cílem pobytu je podpora pozitivního rodičovství. Součástí bude tréninková aktivita vycházející z modelu růstu V. Satirové.
  • Podpora školní úspěšnosti – za dobu trvání projektu podpoříme 20 dětí formou individuálního doučování.
  • Podpora dětí ve volném čase – podnikneme 3x jednodenní výlet pro děti umístěné v náhradní rodinné péči, současně dětem nabídneme smysluplné trávení volného času na klubíkových setkáních vždy 1xměsíčně.
  • Podpora dětí v běžných kroužcích – podpoříme 10 dětí v jejich mimoškolní aktivitě, ať sportovní, výtvarné či pohybové.

Nadaci J&T tímto velmi děkujeme za finanční podporu v rámci tohoto projektu a současně také za důvěru, kterou do naší organizace vložili tím, že nás vybrali pro dlouhodobou spolupráci.

Skip to content