Jsme tady pro lidi…

Vaše podněty a stížnosti

V činnostech pomáhajících profesí je vždy prostor pro zlepšení poskytovaných služeb. Také my vítáme možnost společně s Vámi, na základě Vašich zkušeností s námi poskytovanými službami neustále zvyšovat jejich kvalitu a zlepšovat náš přístup. Jsme rádi za zpětnou vazbu ke všem našim aktivitám i práci celého týmu.


Vaše podněty a stížnosti je možné podávat na chování a přístup pracovníků, organizaci akce, k plánování, realizaci či zhodnocení služby, dodržování etického kodexu či dodržování slušnosti a morálky, dodržování písemných postupů a metodik, vašich práv a práv dětí při poskytování sociální služby.

Jaký je rozdíl mezi podnětem a stížností

Podnět je jakýkoli Váš komentář k poskytované službě nebo našemu přístupu, a to ať již ústní (např. při závěrečném slovu na vzdělávací akci), tak písemný, kdy však Vaše i naše vnímání závažnosti problému je spíše mírné. Na připomínku reagujeme ústní či emailovou odpovědí s tím, že Vaši připomínku registrujeme. Podněty z Vaší strany mohou být i pozitivního charakteru.

Stížnost je poté jakýkoli komentář, který má pro Vás charakter závažnější, je potřeba situaci prošetřit a zajistit nápravu, omluvu a preventivní opatření. V některých případech je za stížnost námi považován Váš podnět, avšak my ho vyhodnotíme jako závažný, a tak s ním i zacházíme.

Stížnost můžete podat

  • osobně vhozením stížnosti do Schránky podnětů a stížností u vstupu do kanceláří na našich adresách v Opavě, Krnově a Bruntále
  • písemně na adresu: statutární zástupce EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 27, 746 01 Opava
  • emailem na adresu: info@eurotopiacz.cz nebo na email pracovníka, k němuž máte důvěru
  • ústně kterémukoli pracovníkovi organizace, ten si stížnost musí podrobně zapsat
  • pokud Vy, nebo Vaše dítě, máte problém s verbální komunikací, je samozřejmé, že stížnost podáte v zastoupení osoby, která Váš způsob komunikace ovládá
  • stížnost můžete podávat anonymně anebo můžete požadovat anonymní vyřizování stížnosti

Pokud byste se domnívali, že Vaše stížnost nebyla řádně vyřízena nebo jste opravdu vážně nespokojeni s našimi službami a chováním pracovníků, obraťte se na:

  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje (Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října, 702 18 Ostrava (tel. 595 622 222)

Krajský úřad má vypracovánu metodiku k řešení stížností, více informací včetně návodu jak postupovat naleznete na webu: https://www.msk.cz/cz/kontrola/prijem-stiznosti-a-jinych-podnetu-41861/.

  • Veřejného ochránce práv – Ombudsmana (písemně: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00, Brno)

elektronicky: podatelna@ochrance.cz;
pomocí interaktivního formuláře na webu: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/jak-podat-stiznost/

Vyřízení stížnosti

Vaší stížností se bude zabývat ředitelka organizace. Pracovníci přihlížejí k zájmu dítěte a stížnosti řeší obratem zpravidla do 14 dnů. Maximální doba pro řešení stížnosti je 30 dnů a poté vám zašleme písemné vyjádření, které bude obsahovat Vaši stížnost, zjištěné informace (svědectví, popisy), v případě prokázaných pochybností analýzu případných příčin, návrh preventivních opatření, stanovisko organizace, omluvu a nápravu stavu.

Budeme moc rádi, když nás o tom, co se Vám nelíbí, nezdá či s čím nesouhlasíte, budete informovat. Jen tak můžeme naše služby stále zlepšovat. Chybovat je lidské a my se z našich chyb chceme učit. Děkujeme.

Skip to content