Jsme tady pro lidi…

Vaše podněty a stížnosti

Když budete s našimi službami nespokojeni nebo budete mít nějaký podnět na jejich zlepšení, můžete si podat stížnost či podnět. Tyto můžete podat jakkoliv, tzn.: ústně (osobně, telefonicky), písemně, emailem nebo taky hodit zcela anonymně do naší schránky umístěné u vchodu do kanceláře. Taky můžete požádat jinou osobu, aby stížnost za vás podala a řešila (na základě plné moci). Stížnost můžete podat kterémukoliv pracovníkovi AMT centra (viz kontakty) nebo také na naši adresu. Stížnost vyřizuje vedoucí AMT centra, příp. vedoucí sociálních služeb nebo ředitelka (jde-li o stížnost na vedoucí). Informaci o vyřízení stížnosti dostanete nejpozději do 30 dnů formou, kterou si domluvíte či vyžádáte.

Pokud byste s vyřízením stížnosti nebyl/a spokojen/a, tak se můžete s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti obrátit na registrující orgán:

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října, 702 18 Ostrava
(tel. 595 622 222)

O pomoc můžete také požádat např.:
Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
(tel. 257 221 141)

Skip to content