Jsme tady pro lidi…

Zásady poskytování služby

  • dobrovolnost, bezplatnost základních služeb
  • anonymita, diskrétnost
  • bezpečný prostor se zásadou autonomního rozhodování
  • rovný a nehodnotící přístup, podpora důstojnosti a dodržování práv
  • naslouchání, empatie, důvěra
  • kvalitní aktivity a podpora samostatnosti
Skip to content