Jsme tady pro lidi…

Podněty a stížnosti

V poskytování každé sociální služby je vždy prostor pro zlepšování. Z tohoto důvodu nás zajímají Vaše názory a podněty, abychom mohli neustále pracovat na zvyšování kvality a zlepšovat náš přístup. Jsme rádi za zpětnou vazbu ke všem našim aktivitám i práci celého týmu.

Pokud nejste vy nebo vaše děti spokojeni s chováním a přístupem pracovníků Klubu, organizací akce, s plánováním, realizací či zhodnocením služby, dodržováním slušnosti a morálky, dodržování písemných postupů, vašich práv a práv dětí při poskytování sociální služby, můžete využít postup pro podávání stížnosti.

Skip to content