Jsme tady pro lidi…

Vaše podněty a stížnosti

Když budete s našimi službami nespokojeni nebo budete mít nějaký podnět na jejich zlepšení, můžete si podat stížnost či podnět. Tyto můžete podat sami, případně můžete požádat jinou osobu, aby stížnost nebo podnět za vás podala a řešila (na základě plné moci).

ZPŮSOB PODÁNÍ PODNĚTU ČI STÍŽNOSTI:

  • ústně (osobně či telefonicky) kterémukoli z pracovníků služby,
  • písemně (e-mailem pracovníkům poradny nebo poštou na níže uvedenou adresu),
  • anonymně do schránky podnětů a stížností, která je umístěna na chodbě před vstupem do kanceláře Poradenského střediska a je přístupna všem.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ:

Stížnost či podnět vyřizuje vedoucí Poradenského střediska, příp. vedoucí sociálních služeb nebo ředitelka (jde-li o stížnost na vedoucí Poradenského střediska). Informaci o vyřízení stížnosti dostanete nejpozději do 14 dnů formou, kterou si domluvíte či vyžádáte.
Pokud byste s vyřízením stížnosti nebyl/a spokojen/a, tak se můžete s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti obrátit na registrující orgán:
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října, 702 18 Ostrava (tel. 595 622 222)
O pomoc můžete také požádat např.:
Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 (tel. 257 221 141)

ADRESA PRO ZASLÁNÍ STÍŽNOSTI ČI PODNĚTU POŠTOU:

Poradenské středisko EUROTOPIA
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Zacpalova 379/27
746 01 Opava

Poradenské středisko EUROTOPIA
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
ČSL Armády 43b
794 01 Krnov

Poradenské středisko EUROTOPIA
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Sokolovská 29
795 01 Rýmařov

Skip to content