Jsme tady pro lidi…

Vaše podněty a stížnosti

Postup vyřizování podnětů a stížností

Když budete s našimi službami nespokojeni nebo budete mít nějaký podnět na jejich zlepšení, můžete si podat stížnost či podnět. Tyto můžete podat sami, případně můžete požádat jinou osobu, aby stížnost nebo podnět za vás podala a řešila (na základě plné moci).

ZPŮSOB PODÁNÍ PODNĚTU ČI STÍŽNOSTI:

  • ústně (osobně či telefonicky) kterémukoli z pracovníků služby,
  • písemně (e-mailem pracovníkům poradny nebo poštou na níže uvedenou adresu),
  • anonymně do schránky podnětů a stížností, která je umístěna na chodbě před vstupem do kanceláře služby SPOLU a je přístupna všem.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ:

Stížnost či podnět vyřizuje vedoucí služeb SPOLU – Pro rodiny s dětmi, příp. vedoucí sociálních služeb nebo ředitelka (jde-li o stížnost na vedoucí služeb SPOLU). Informaci o vyřízení stížnosti dostanete nejpozději do 30 dnů formou, kterou si domluvíte či vyžádáte.
Pokud byste s vyřízením stížnosti nebyl/a spokojen/a, tak se můžete s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti obrátit na registrující orgán:
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října, 702 18 Ostrava (tel. 595 622 222)
O pomoc můžete také požádat např.:
Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 (tel. 257 221 141)

ADRESA PRO ZASLÁNÍ STÍŽNOSTI ČI PODNĚTU POŠTOU:

SPOLU – Pro rodiny s dětmi v Opavě
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Zacpalova 379/27
746 01 Opava

SPOLU – Pro rodiny s dětmi v Bruntále
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Partyzánská 7
792 01 Bruntál

Skip to content