Jsme tady pro lidi…

Nadace Terezy Maxové dětem podporuje s EUROTOPIÍ děti v náhradní rodinné péči

Realizujeme projekt na podporu dětí v náhradní rodinné péči, který byl finančně podpořen z grantového programu ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem částkou 28.000,- Kč. Projekt probíhá od ledna do června 2023. Posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Prostřednictvím ING Bank Fondu podporuje nadace rozvoj talentu a vzdělávání dětí, které žijí v dětských domovech nebo v náhradní rodinné péči.

Organizace EUROTOPIA.CZ funguje na poli doprovázejících organizací pro pěstounské rodiny od roku 2016 a realizuje aktivity směřující především k podpoře dětí – jak v náhradní péči, tak i biologických, které vyrůstají v náhradních rodinách. Působíme v regionech Jeseník, Bruntál, Rýmařov, Krnov a Opava.

Cílem projektu je podpořit děti vyrůstající v náhradní rodinné péči tak, aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicaovány podmínkami, ve kterých žily nebo momentálně žijí. V rámci doprovázení dětem a jejich pěstounům poskytujeme různorodou podporu, jednou z důležitých oblastí je podpora školní úspěšnosti těchto dětí, aby se mohly vzdělávat v běžných školách a vzdělání pro ně představovalo hodnotu. Chceme děti podporovat komplexně, zajistit to, že budou úspěšné ve škole, pomoci jim zařadit se do běžného života a především podpořit jejich budoucí uplatnění ve společnosti. Chceme děti podpořit v mimoškolních aktivitách. Usilujeme o to, aby tyto děti nebyly handicapovány skutečností, že nemohou vyrůstat v běžných rodinách, mohly se zařadit do kolektivu vrstevníků, rozvíjet své sociální dovednosti, případně se věnovat smysluplné náplni ve volném čase např. ve formě kroužků, do kterých dochází děti z běžných rodin. Řada dětí z cílové skupiny si sebou nese různá traumata spojená např. s úmrtím blízké osoby, staly se obětí špatného zacházení, nebo byly vystaveny náročné životní situaci, kterou potřebují zpracovat, proto projekt staví také na psychoterapeutické podpoře těchto dětí. Projekt kromě dětí samotných cílí také na jejich pěstounské rodiny, kterým nabízí odborné sociální poradenství s cílem předejít případným větším problémům rodin a zajistit tak dětem stabilní a podnětné prostředí.

AKTIVITY PROJEKTU:

1) PSYCHOTERAPEUTICKÁ/PSYCHOLOGICKÁ PODPORA
a) Dětský program Sand Tray – je cílen na pomoc dětem, které procházejí náročnými životními situacemi, zažily v minulosti ztrátu někoho blízkého, rozvod nebo jinou traumatickou zkušenost. Sand Tray představuje nástroj pro práci s dětmi s využitím speciálně upraveného pískoviště, na kterém dítě staví. Terapeutická podpora pomáhá léčit příčiny, které způsobují psychické poruchy.
b) Psychologická podpora a poradenství – realizuje dětský psycholog s mnohaletou zkušeností formou individuálních konzultací nebo formou rodinné konzultace s celou rodinou. Záměrem je poskytnout dítěti odbornou psychologickou pomoc a podporu.

2) MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
a) Podpora dětí při akcích ve volném čase realizovaných naší organizací pro děti v NRP
b) Podpora dětí v běžných kroužcích se sportovním, výtvarným nebo pohybovým obsahem (př. taneční kroužek) při školách nebo v zařízeních pro volný čas v regionu.

3) DOUČOVÁNÍ DĚTÍ A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU – doučování realizují doučující/tutoři z řad studentů, kteří se dětem věnují pravidelně, jednotlivě, minimálně 2x týdně. V rámci doučování probíhá také pravidelná komunikace se školou a do doučování jsou maximálně zapojeni také pěstouni.

4) NÁVAZNÉ PORADENSTVÍ – v oblasti výchovně – vzdělávací, dále v oblasti sociální a v oblasti zvyšování právního povědomí rodin. Poradenství zajišťuje pedagogem, sociálním pracovníkem a právníkem. Cílem je předcházení situacím ohrožujících stabilitu rodin.

Ředitelka: Mgr. Petra Večerková, GSM: +730 175 094, e-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz
Mgr. Lucie Veverková, GSM: +731 239 195, e-mail: lucie.veverkova@eurotopia.cz

Skip to content