Jsme tady pro lidi…

Jak vypadal rok 2022 v Klubu malých zahradníků

V průběhu roku 2022 jsme realizovali projekt Klub malých zahradníků, který byl podpořen Statutárním městem Opava v rámci dotačního programu Životní prostředí a EVVO 2022, dále z rozpočtu MŠMT ČR a od 1. 9. 2022 také Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco. Tento projekt navazoval na aktivity, které probíhají při NZDM – Klubu Modrá kočka v Opavě již od roku 2020, kdy klubík zaměřený na rozvoj environmentální výchovy vznikl.

Projekt směřoval k rozvoji dětí v oblasti environmentální výchovy, usiloval o to, aby si děti osvojily nové, případně si rozšíří stávající znalosti a dovednosti v oblasti pěstování rostlin či chování domácích zvířat, získaly informace, jak samy mohou přispět ke zlepšení svého okolí a životního prostředí (např. tříděním odpadu) a jak se chovat odpovědně nejen v péči o domácí mazlíčky, ale také k přírodě, jejíž zdroje nejsou nevyčerpatelné. Významný přesah projektu vnímáme také v tom, že děti si přenášejí získané modely a zkušenosti do svých rodin, které tyto informace často vůbec nemají, a odpovědný přístup ke svému okolí jim není vlastní. Klub malých zahradníků byl nejen místem, kde děti získávaly nové znalosti dovednosti, ale také místem, kde se mohly společně setkávat s kamarády a navazovat sociální kontakty, o které byly po dlouhou dobu ochuzeny vlivem probíhající pandemie.

V rámci projektu probíhalo během roku několik aktivit:

1. pravidelný kroužek malých zahradníků – Děti se scházely 2x v měsíci a pod vedením zkušené lektorky se věnovaly aktivitám rozšiřujícím jejich povědomí v různých oblastech – od poznávání rostlin a stromů, výsadby ovocných keřů, přes péči o zahradu, sezónní práce na zahradě, výsadbu květin, až po zpracování plodů své práce, péči o domácího mazlíčka a rozvoj manuální zručnosti např. v podobě stavby ptačích krmítek. Během společných aktivit si děti prohlubovaly pozitivní vztah k přírodě a svému okolí.

2. environmentální vzdělávací akce pro MŠ – Během roku realizovaly pracovnice NZDM – Klubu Modrá kočka tři environmentální akce pro MŠ Havlíčkova a jeden program nově v MŠ Hlavnice.  Aktivity programů se zaměřovaly na třídění odpadů, poznávání bylin, výrobu bylinných čajů. 

3. úklid parků v částech Opavy – V rámci projektu proběhly dva úklidy města, jeden probíhal v létě v okolí ulic Hradecká a Skřivační a druhý úklid proběhl v měsíci říjnu na ulici Mírova a Bezručovo náměstí. Během úklidu děti s pracovníky zároveň odpad hned třídily. Některé děti úklid města nadchl, proto si od pracovníků vzaly odpadkové pytle, rukavice a ve svém volném čase neorganizovaně uklízely část Opavy.

4. exkurze – V květnu navštívily naše pracovnice zahradnictví Pasič, kde sbíraly znalosti a zkušenosti, aby je mohly dále předávat dětem. Na konci letních prázdnin pak proběhla exkurze s dětmi do lučního sadu, který založil spolek Kapradí. Děti během programu plnily kvíz, poznávaly ovocné stromy, pracovaly ve skupinách, učily se, jak správně rýt a mnoho dalšího. 

Do projektu bylo zapojeno celkem 135 dětí a 11 dospělých včetně 3 pracovnic organizace.

Skip to content