Jsme tady pro lidi…

Ministerstvo spravedlnosti podpořilo náš projekt již popáté

Již pátým rokem realizujeme projekt Náprava vztahů v rodině, který byl podpořen z dotačního programu Ministerstva spravedlnosti. Projekt vznikl na základě diskuzí mezi zaměstnanci Probační a
mediační služby, Věznice a ÚPVZD Opava a naší organizací, kdy všichni zapojení aktéři vnímali potřebu řešit vztahy mezi rodinnými příslušníky a partnery odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody.

Tento projekt se zaměřuje na práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodinami, neboť uvěznění člena rodiny představuje významný zásah do rovnováhy rodinného prostředí a často způsobí, že se rodina stává nefunkční. Cílem projektu je mapování, náprava a obnova narušených rodinných vazeb odsouzených s rodinnými příslušníky, což je základní předpoklad pro to, aby se odsouzený po uplynutí výkonu trestu mohl vrátit zpět do rodinného systému. Projekt nabízí odsouzeným a spolupracujícím rodinám sociálně-právní poradenství, právní poradenství, individuální a rodinné terapie a podporovaná/asistovaná setkání mezi rodičem ve výkonu trestu a jeho dítětem.

Skip to content