Jsme tady pro lidi…

Nadace Albatros finančně podpořila naši činnost v oblasti včasné péče

Druhým rokem realizuje organizace EUROTOPIA.CZ projekt zaměřený na podporu dětí od 0 do 8 let ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich rodin v regionech Opava, Krnov, Bruntál a Jeseník. V roce 2022 navazujeme na již započaté aktivity z roku 2021, které se snažíme dále zdokonalovat a rozvíjet. Hlavním cílem projektu s názvem „Včas a akorát II“, který podpořila Nadace Albatros, je prostřednictvím komplexní podpory dětí v rodinách zajistit ZVÝŠENÍ ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI DĚTÍ, zlepšení možnosti ZAŘAZENÍ DĚTÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA a podpora jejich BUDOUCÍHO UPLATNĚNÍ ve společnosti.

Projekt je postaven na čtyřech hlavních aktivitách:

  1. Činnost mobilního týmu – jedná se o přímou podporu a rozvoj dětí v rodinách, která je postavena na všestranném a zdravém rozvoji dětí. S rodinami v jejich přirozeném prostředí bude pracovat tým ve složení sociální (kontaktní) pracovník služby SAS, pedagog, „tutor“ z řad studentů VŠ a další pracovník dle potřeb rodiny. Jedná se o pilotní fázi a ověření této aktivity v praxi.
  2. Zvyšování rodičovských kompetencí rodičů – díky činnosti Klubu pro rodiče s dětmi, který jsme otevřeli v Krnově, chceme přispět k rozvoji kompetencí rodičů směrem k nastavení a zajištění optimálních podmínek pro všestranný rozvoj dětí. Rodičům bude poskytnuto poradenství v různých oblastech, pracovníci pro ně budou pořádat tematické besedy a společné volnočasové aktivity.
  3. Vyhledávání a ověřování využití nových nástrojů pro práci s dětmi a jejich rodiči – po zkušenostech z minulého roku chceme pokračovat ve využívání vyrobených pomůcek při práci s rodinami i nadále a současně zavádět do praxe nové trendy a nástroje v oblasti včasné péče.
  4. Zajištění přípravy na školu s přesahem do předškolního vzdělávání dětí – v druhé polovině roku chceme otevřít předškolní klub v Javorníku, kde spolupracujeme s řadou rodin, které mají o aktivitu zájem, a máme zde navázánu spolupráci s MŠ. Cílem klubu je podpora nástupu dětí do předškolního vzdělávání, případně podpora adaptace dětí v běžné MŠ, podpora spolupráce rodičů s MŠ.
Skip to content