Jsme tady pro lidi…

Olomoucký kraj podpořil projekty na Jesenicku

Pro letošní rok podpořil Olomoucký kraj v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2022 dva naše projekty, které realizují pracovníci v jesenickém regionu. Projekty byly podpořeny celkovou částkou 97.300,- Kč. Krátký popis projektů naleznete níže. Děkujeme Olomouckému kraji, velice si této podpory vážíme.

Prostřednictvím dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit byl podpořen projekt „Rodina je IN“. Projekt je zaměřen na podporu dětí v náhradní rodinné péči a jejich rodin včetně aktivit směřujících ke stabilizaci rodin a předcházení situacím, které rodiny s dětmi ohrožují. Naším cílem je zlepšení kvality života rodin s dětmi.

Projekt se opírá o čtyři aktivity:

  1. Dětský program Sand Tray – “Kde slova nestačí”, jehož cílem je pomoci dětem, které procházejí náročnými životními situacemi, zažily v minulosti ztrátu někoho blízkého nebo jinou traumatickou zkušenost.
  2. Pobytový program pro pěstounské rodiny s dětmi s cílem podporovat pozitivní rodičovství a výchovu.
  3. Přímá podpora dětí vyrůstajících v NRP ve volném čase, pro děti, které mají ztížený přístup k aktivitám ve volném čase z důvodu tíživé situace rodiny.
  4. Podpora mladých lidí, kteří odchází z NRP z důvodu zletilosti, ti často nemají dokončené vzdělání, jsou na začátku osamostatňování a potřebují v této fázi života pomoci.

Druhý projekt „RESTART – preventivní programy pro děti, mládež a mladé dospělé“ pak byl podpořen v dotačním titulu Podpora prevence kriminality. Tento projekt usiluje o rozšíření nabídky preventivních programů pro děti, mladistvé a mladé dospělé v regionu se zaměřením na probační programy, rizikové sexuální chování, zdravovědu a první pomoc, finanční gramotnost, šikanu.

Aktivity projektu:

  1. Individuální probační program
  2. Skupinový probační program
  3. Pobytové programy a vzdělávací semináře pro mladistvé klienty
Skip to content