Jsme tady pro lidi…

Olomoucký kraj podpořil Restartování v Jeseníku

Pro letošní rok podpořil Olomoucký kraj v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2023 v dotačním titulu Podpora prevence kriminality projekt Restart 2023, který realizují pracovníci jesenické pobočky. Projekt byl podpořen částkou 76.000,-Kč. Cílem projektu je rozšířit nabídku preventivních programů pro děti, mladistvé a mladé dospělé v regionu se zaměřením na rizikové sexuální chování, šikanu, zdravovědu, první pomoc a finanční gramotnost. 

Projekt obsahuje tyto aktivity:

1) Pobytový tématický preventivní program¨

2) Letní pobytový tábor

3) Vzdělávací semináře

4) Poradenství a individuální podpora pro mladé dospělé opouštějící náhradní rodinnou péči

Děkujeme Olomouckému kraji za jeho důvěru v naši práci.

Skip to content