Jsme tady pro lidi…

Projekt IROP – Zlepšení kvality pracovních podmínek a dostupnosti sociální služby na Bruntálsku

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O PROJEKTU

Název projektu: Zlepšení kvality pracovních podmínek a dostupnosti sociální služby na Bruntálsku
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014386
Období realizace: 01.01.2021 – 31.12.2021

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím souboru realizovaných aktivit zajistit všem klientům pobočky Bruntál dostupnost terénní formy sociální služby a kvalitní podmínky při poskytování ambulantní formy služby – SPOLU Pro rodiny s dětmi a AMT centrum. Zároveň chceme klientům nabídnout optimální podmínky a vhodnou atmosféru pro sociálně-terapeutické, terapeutické a mediační setkání, asistované kontakty.

Stručná informace o projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality pracovních podmínek a zvýšení dostupnosti sociální služby na Bruntálsku. V rámci projektu zakoupíme potřebné vybavení a zařízení prostor pro ambulantní formu služby a osobní automobil, který bude využíván pracovníky pracoviště Bruntál pro potřeby terénní sociální služby. Investicí realizovanou v rámci tohoto projektu posílíme rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v oblasti území MAS Hrubý Jeseník – oblast Bruntálska.

Aktivity projektu:

1) Pořízení osobního automobilu pro pracovníky zajišťující terénní sociální služby
2) Vybavení prostor pobočky a kanceláře pro ambulantní formu služby – materiálně-technické vybavení potřebné pro službu vč. softwarového vybavení

Výstup projektu:

Výstupem projektu bude flexibilní dostupnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a zvýšená mobilita pracovníků a plně vybavené prostory pro práci s klienty.

Skip to content